Календар

Новата енергийна стратегия на България не подпомага прехода към нисковъглеродна икономика

Новата енергийна стратегия на България не подпомага прехода към нисковъглеродна икономикаСофия – “Коалиция за климата“ – България (сред чиито основатели е международната природозащитна организация WWF) обяви становището си за новата енергийна стратегия на България по време на кръгла маса в парламента, организирана от депутати от Синята коалиция. Над 50 независими енергийни експерти и представители на природозащитни организации изразиха мненията си за новата стратегия. В същото време държавните институции не предвиждат обществено обсъждане на стратегията.

„Коалиция за климата” смята, че енергийната стратегия обхваща период от само 10 г., но залага на проекти, които най-вероятно няма да бъдат реализирани в този срок или въобще.

Енергийната стратегия предвижда постигане на целите на България за промените в климата и прехода към нисковъглеродна икономика предимно чрез изграждане на нови мощности в АЕЦ, увеличаване дела на потреблението на природен газ и използване на местни въглища с технологии за улавяне на въглероден диоксид (CCS).

„Коалиция за климата” наблегна по време на срещата и на миналия на първо четене проектозакон за забрана за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в обработваемите земи от 1-4 категория. Не е ясно, дали след като се слага такова ограничение за ВЕИ, то ще важи за разработването на находища за добив на т.нар. шистов газ, които попадат в същите тези земи и със сигурност увреждат много повече обработваемите площи отколкото ВЕИ.

По време на дебата в парламента стана ясно, че българското правителство е договорило с EVN рестартиране на проекта „Горна Арда”. Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на този проект вече е изтекла, а проектът няма необходимата оценка за съвместимост с европейската екологична мрежа Натура 2000. Проектът „Горна Арда” ще има твърде голямо отрицателно въздействие върху околната среда и ще е в разрез с европейските действия за изменението на климата, според които големите хидроенергийни комплекси с мощност над 20 MW имат негативно влияние върху речните екосистеми и вече не се признават за ВЕИ.

Около 2/3 от площта на проекта „Горна Арда” попада в зона от Натура 2000, която опазва ендемичен вид риба за р. Арда. Този вид ще бъде загубен безвъзвратно при реализацията на проекта, което би довело до нова наказателна процедура от Европейската комисия срещу България за нарушаване на екологичното законодателство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4600 посещения

OFF

Последно качено » Новини