Календар

На път е да бъде унищожена още една българска пещера

На път е да бъде унищожена още една българска пещераКариерите заплаха са пещерите в България !
Спелеолозите искат Закон за защита на пещерите!

Пещерата «Башовишки печ” в землището на с.Орешец, община Димово, Видинска обл. е водна пещера с дължина от около 3300 m. Изцяло картирани са 1290 m. от проучената й дължина. Пещерата е сред най-дългите пещери у нас. През нея протича подземна река с дебит около 8 l/s , а самата тя представлява периодичн извор с максимален дебит в порядъка до 3000 l/s. Известната фауна от пещерата е: стигобионтът Niphargus pecarensis (Amphipoda) и троглобионтната мокрица Trichoniscus bononiensis (Isopoda). Тя е периодично местообитание на прилепи. Пещерата е образувана в масива Пъкина глама и попада в обсега на концесионната площ на находище „Орешец”, където концесионера СК-13 ПЕЧ”АД ще добива варовици в продължение на 25 години.

При изготвянето на изискващите се отдаване на концесия документи (Задания за ОВОС, ОВОС, Доклад за резултатите от проведените през 2001-2002 г. геолого-проучвателни работни и пр.) компетентните органи не са взели в предвид съществуването на пещерата. Изключителна тревога буди факта, че според проекта за дейност на кариерата, през 2014 г. добивните дейности ще достигнат хоризонт 300 (кота 300) – нивото на което се развива пещерата при която тя ще бъде напълно унищожена с всички произтичащи от това последствия. За пореден път липсата на съгласуваност между държавните институции излезе наяве!

Подобен, но още по брутален, е случаят с пещерата „Гълъбарника” край с.Кунино, Врачанско. Тя е обявена за природна забележителност с площ 3.5 хектара със  заповед No.1799 от 30.06.1972. Според заповедта, „около пещерата се забранява разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения”.В противоречие с тази забрана, компетентните държавните органи са допуснали не само разкриването на кариера за добив на варовик , но и попадане на пещерата в обсега на концесионната площ. Единствено съвестното отношение на концесионера спаси Гълъбарника от унищожение!

Дали подобно нещо ще се случи с концесионера на кариера „Нановица” край гр.Ябланица, на чиято територия попада пещерата „Нановица” - една от големите, а и красиви български пещери?

Ние питаме! Ще допуснат ли Министерството на околната среда и водите и природозащитните организации у нас да бъде унищожена поредната българска пещера?

Крайно време е законодателната и изпълнителната власти на страната да вземат спешни мерки за разработването и гласуването на Закон за опазване на пещерите! Проект за такъв ими. Макар и да не е съвършен, той вече 6 години „събира прах” в архива на българския парламент!
Какво още чакате господа? Нима искате да лишим нашата земя от 6-те хиляди пещери, с които ни е дарила природата!!!

Алексей Жалов
Зам.председател на БФСп

План на пещерата Башовишки печ проектиран върху експлоатационната площ на кариерата

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2683 посещения 1 коментара

Коментари

  1. ели
    2010-10-11 16:21:47

    Пещерняци, що не се съберете и да направите някой живописен протест със все джаджите си някъде около МС или парламента? Ще бъде готина гледка и ще се вдигне малко медиен шум, да ви се чуе гласът :).

OFF

Последно качено » Новини