Календар

WWF: Нужни са по-твърди ангажименти за опазването на природата в Общата селскостопанска политика след 2013 г.

WWF: Нужни са по-твърди ангажименти за опазването на природата в Общата селскостопанска политика след 2013 г.Брюксел, Белгия – Международната природозащитна организация WWF приветства факта, че амбициите на Европейската комисия по отношение на реформите в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. не са били повлияни отрицателно от някои по-малко прогресивни идеи на определени страни-членки. Реакцията на организацията е по повод на изявление по темата, направено от Дачиан Чиолош, еврокомисар по въпросите на селското стопанство.

WWF вярва, че в бъдеще финансовата подкрепа на ОСП трябва да отразява в по-голяма степен загрижеността за опазване на природата. WWF преветства увеличиването на ангажиментите за опазване на околната среда, които намират отражение в директните плащания и споменаването на европейската екологична мрежа Натура 2000 и системата за земи с висока природна стойност като нуждаещи се от специфична подкрепа.

“Реалният обхват на екологичната ангажираност на ОСП ще стане ясен от детайлите”, прогнозира Тони Лонг, директор на офиса по европейски политики на WWF. „Дали това е някакъв вид пробив в структурата на субсидирането на селскостопанските производители или формална промяна, ще стане ясно когато критериите да опазване на околната среда бъдат поставени на по-високо ниво от онова, което добрите земеделски практики препоръчват да се прави така или иначе. Освен това ще бъде критично важно Натура 2000, Рамковата директива за водите на Европейския съюз, устойчивото използване на земята, смяната на културите да бъдат задължителни. Ако промените в ОСП са козметични, те няма да завоюват политическа и обществена подкрепа в тези тежки за финансите времена.”

WWF призовава за бюджет по ОСП, който в бъдеще да задели за защита на природата повече от половината от сумата по т.нар. първи стълб. WWF е загрижена, че агроекологичните мерки не са споменати в предложението, въпреки че са доказали своята ефективност при опазването на природата в дългосрочен план.

WWF смята, че бюджетните преразпределения не са само инструмент за управление на европейските земи. Необходимо е по-строго прилагане на действащото законодателство за защита на природата, за да се избегне изчерпването или замърсяването на реките и подпочвените води.

“За производството на селскостопанска продукция отиват приблизително 80% от водата на средиземноморските страни”, твърди Тони Лонг. “Климатичните промени вече създават сериозни проблеми с европейската обработваема земя. Сега е време земеделието да разчисти собствения си двор и да постигне по-добра ефективност при използването на заплашени от изчерпване ресурси като водата”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3160 посещения

OFF

Последно качено » Новини