Календар

Прилагане на мярка 213 – „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60 в РУСЕ

Прилагане на мярка 213 – „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60 в РУСЕМеждународната природозащитна организация WWF съвместно с Разплащателна агенция (ДФЗ) има удоволствието да ви покани на обучение на тема:

Прилагане на мярка 213 – „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60 на Европейската комисия за земеделските земи от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Заповядайте, на 31 март (четвъртък), от 10.30 ч. в зала 1 на хотел „Рига”, (бул. „Придунавски” 22), град Русе.

Ще разберете как фермерите, чиито земи попадат в европейската екологична мрежа Натура 2000 могат да кандидатстват за европейски плащания, за какво трябва да внимават при подаването на документите и какви по-специфични дейности и мероприятия трябва да извършват след това.

Лектори на събитието ще бъдат Юлия Григорова, координатор на програма «Финансови инструменти за ОС», WWF в България и представители на Разплащателна агенция (ДФЗ) и Министерството на земеделието и храните.

Програма:

10.30 - 11.15
Представяне на мярка 213, условия и възможности за кандидатстване

11.15 - 11.30
Кафе пауза

11.30 - 12.30
Въпроси и отговори, дискусия

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4895 посещения

OFF

Последно качено » Новини