Календар

Нови впечатляващи разкрития за Паничище

Как е придобила Община Сапарева баня "общинските гори" в подножието на Националния парк "Рила"?
Как новите противопожарни просеки на територията на общинските гори съвпада с просеките за лифтове и писти?
Навлизат ли Общината и инвеститора от общинските в границите на парка?
Как и на какви цени Рила спорт АД е придобила десетки декари от Община Сапарева баня и Държавата?

На пресконференция експерти от Коалицията "За да остане природа в България" във вторник, 20 ноември 2007 г., от 11 до 12 часа в Пресклуба на БТА ще представят новите разкрития по темата Паничище. Канят се всички заинтересовани граждани, институции и медии.

Как е придобила Община Сапарева баня "общинските гори" под Националния парк "Рила"?

Ето как държавните гори стават общински и след това частни за жълти стотинки. Сега в тях се строят огромни хотели с ваканционни апартаменти и се секат просеки за ски писти и лифтове, маскирани като противопожарни.

С решение на Общинска служба Земеделие и гори, противно на закона и инструкциите, въпреки че никога не е имало общински гори там, "се връщат общинските гори" на Община Сапарева баня. Това е в нарушение на Закона за възстановяване на земите и горите от горския фонд.
Държавно лесничейство - Дупница, дотогава стопанисвало тези гори, завежда гражданско дело по реда на чл.108 от Закона за собствеността. В Районен съд - Дупница Държавното лесничейство печели делото. По-късно Община Сапарева баня обжалва решението на Раойнния съд - Дупница пред Кюстендилски окръжен съд. Делото се решава окончателно във Върховния касационен съд в полза на Община Сапарева баня.

Другото дело за "общинските гори" е с административен характер. Образувано по жалба на Община Сапарева баня срещу решението на Общинска Служба Земеделие и гори - Дупница, с което на практика отменя решението на Общинска служба земеделие и гори - Сапарева баня, с което се "връщат общинските гори".
Служба Земеделие и гори в Дупница издава това решение по предложение на миснитъра на земеделието и горите, в момент когато службата в Община Сапарева баня е закрита.
Община Сапарева баня обжалва и печели на първа инстанция, след което Председателят на съда в Кюстендил решава в полза на Общината, изчаквайки произнасяне на Върховния административен съд по дело с предмет същите гори.

Как новите противопоражрни просеки на територията на общинските гори съвпадата по картите с просеките за лифтове и писти?

Хитро, но незаконно, Община Сапарева баня и инвеститора съобщават, че за новите ски писти и съоръжения няма да се сече, а ще се използват противопожарни просеки. Като собственик на "общинските гори" Общината възлага да се проектират "противопожарни просеки" по трасетатата на пистите и лифтовете. С удивителна точност съвпада трасето на писта №4 над м. Гюндера и "противопожарната просека". Точно съвпадат и трасетата на двете писти №1 с 2 около "лифта Пионерска - Рилски езера".

Навлизат ли сега от общинските в държавните гори Общината и инвеститора?

От вече завладяните "общински гори" общината и инвеститора атакуват Националния парк "Рила".
В горната си част "протипожарните просеки" лифтове и писти навлизат на територията на Национален парк "Рила". Смели служители на Общинско леснчейство - Сапарева баня дори преместват границата на Лесничейството с Националния парк на терен.

Пътят "Паничище-Пионерска" навлиза в изключителната държавна собственост на парка с 11 дка декара (справка Лесоустройствени проекти -ЛУП 1997 и ЛУП 2007). Смели геодезисти дори фалшифицират данни и карти, за да докажат, че пътят не влиза в парка. Незаконните промени в граници на НП "Рила" вече са нанесени и в новите КВС, кадастрален план и ЛУП 2007! За щастие е нямало как да променят GIS-данните на НП "Рила", където са отразени официалните граници.

Как и на какви цени Рила спорт АД е придобила десетки декари от Община Сапарева баня и Държавата?

Община Сапарева баня продава на Рила спорт АД 200 дка за 2 800 000 лв. частна общинска незастроена земя на Паничище (април 2004). Туристическо дружество Рилски езера - Дупница учредява право на ползване върху хижа със застроена площ пт 153 кв.м. Справка от Агенциа по вписванията.

Как гражданите подпомагат контрола за спазване на закона в Нацинален парк "Рила" на 11 акции и множество проверки на терен?
Бездействието на властите относно липсата на контрол на строителни дейности и движение на моторни превозни средстава в Националния парк предизвиква 11 акции на терен, в които млади и ентусизирани граждани искат да помогнат на властите да контролират спазването на закона. Резултатите са нанасянето на лека телесна повреда на природозащитник, заплашване с отнемане на живота на младите хора. След изпращане на сигнал за движението на моторни превозни средства в Нацаионалния парк, вкл. и бетоновози, съ-координаторът на кампанията за Рила - Цвета Христова, даде обяснения с номера и на коли, джипове, камиони и багери, предложи на вниманието на полицейските служители и снимки. След това й беше връчен протокол за предупреждение "да не нарушава обществени ред, да не организира незаконни протести, да спазва закона за събранията митингите и манифестациите, да не организира и да не участва в организирането на блокиране на пътища и да решава всички спорни въпроси по законен ред".

Питаме се по кой законен ред и коя институция ще се запазят обществените интереси като се запазят общинските и държавни земи и гори от офшорки, как ще се запази националното и световно богатство - Рила, от която идва водата, която пием и въздуха, който дишаме. Ако не ние, кой? Ако не сега, кога?

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини