Календар

WWF: Правителствата и бизнесът трябва да се обединят срещу унищожаването на горите

WWF: Правителствата и бизнесът трябва да се обединят срещу унищожаването на горитеДжакарта, Индонезия - Лидерите в политиката и бизнеса трябва да обединят усилията си за спиране на унищожаването на горите като ключов момент в запазването на биоразнообразието и борбата срещу климатичните промени. Това се казва в становище на международната природозащитна организация WWF по повод излизането днес на първата глава на доклада й „Живи гори”, който ще се публикува на части в следващата една година.

Документът изследва причините за намаляването на горите и идентифицира възможностите за насочване на бизнеса към нови практики на устойчиво поведение, които могат да бъдат от полза не само за развитието на дадена компания, но и за цялото общество.

Повече от 230 млн. хектара гори ще изчезнат до 2050 г., ако не бъдат предприети незабавни мерки, казва още докладът на WWF. В него се съдържа предложение към политическите и бизнес лидерите да се обединят около една глобална цел - да спре изсичането и унищожаването на горите до 2020 г., като по този начин бъде избегната опасността от климатичните промени и загубата на биоразнообразие. На практика това означава загубата на естествени и полуестествени гори да бъде сведена до нула спрямо сегашните 13 млн хектара годишно, като това равнище се задържи.

“Липсата на решение по глобални политически и икономически въпроси е една от причините за унищожаването на горите по света”, каза Род Тайлър, директор програма „Гори” на WWF.

Публикуването на първата глава на доклада на WWF съвпада по време със срещата на високо равнище „Бизнесът за околна среда”, която се провежда в индонезийската столица Джакарта и обединява политически и бизнес лидери от целия свят. Тя има за цел генериране на съвместни решения за справяне с най-неотложните екологични и климатични проблеми на съвременния свят. Сред подкрепящите нейната кауза, както и Глобалната мрежа за горско стопанство и търговия (GFTN) на WWF, са фирми като Carrefour, IKEA, Mondi, Hewlett-Packard, Kimberly-Clark, Homebase, OBI, Procter & Gamble, TetraPak, Stora Enzo, Walmart и още над 280 международни компании.


Сърцето на Борнео – модел за сътрудничество

Паралелно с проблемите с опазването на горите, бизнесът все повече работи за устойчиво управление на горите. Правителства затягат критериите си за използването на земята и развиват системи от икономически и фискални стимули. Пример в това отношение е остров Борнео в Индонезия. Опазването на 220 000 кв.км. от територията на острова, наречени „Сърцето на Борнео”, известен със своята уникална дива природа е пример за това как устойчивите бизнес подходи могат да се прилагат на практика.

За да демонстрира приложението на тези подходи на практика, WWF съвместно с международния Институт за приложни системни анализи (IIASA), разви т.нар. модел „Живи гори”, който стана и основа на доклада. Той показва, че неприемането на активни мерки може да доведе до загубата на 230 млн. хектара гори до 2050 г.

“Моделът дава да се разбере, че да запазим горите е възможно и трябва да стане спешно. Но няма да е лесно”, каза още Род Тайлър от WWF.

Сега и 2050 г. – нека има разлика

“По-добро управление и икономическо стимулиране ще дадат възможност за по-качествено стопанисване на горите, както и за по-ефективно използване на онези, които са във влошено състояние”, коментира Тайлър. “Така ще бъдат осигурени достатъчно земеделски земи, горски култури и добре управлявани гори, за да бъде задоволено световното търсене на дървен материал и храни”.

В заключение доклада казва, че поддържането на близки до нулата загуби на гори в дългосрочен план ще изисква отговор на нарастващия натиск от увеличеното търсене на хранителни продукти, материали и гориво за растящото население на Земята, което се очаква да достигне 9 млрд. души до 2050 г.

„В краткосрочен план спирането на обезлесяването е въпрос на по-добро управление ", казва Тайлър. „Но с нарастването на населението ще трябва да намалим свръхконсумацията на храна и енергия и да повишим производителността на селските и горските стопанства.”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4280 посещения

OFF

Последно качено » Новини