Календар

WWF привества решението на България да забрани улова на есетрите в Дунав

WWF привества решението на България да забрани улова на есетрите в Дунав Това дава нова надежда за опазването на застрашените видове

София – Забрана за улов, въведена от българските власти, дава надежда за опазването на дунавските есетри – уникални рибни видове, които са на ръба на изчезването поради безогледен улов, провокиран от ценния им черен хайвер.
Държавната администрация обяви едногодишна забрана върху улова на есетри, присъединявайки се към усилията на румънските си съседи, където такава забрана действа вече пета година.

“Това е първият път, когато България забранява улова на есетра в река Дунав”, каза Ивайло Симеонов, началник отдел "Управление и мониторинг на рибарството” в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). “Подобна забрана за улов на есетри имаше през 2008 г., но тя важеше само за Черно море”, добави той.

“WWF приветства решението за забрана на улова на есетри. То е огромна крачка напред в посока на опазването на вида”, каза Юта Ярл, експерт „Есетри” на международната природозащитна организация WWF.

Едногодишната забрана е прелюдия към въвеждането на нова, 5-годишна, която се предлага да влезе в сила през 2012 г.

Пътят на хайвера

До ХІХ век гигантските моруни са мигрирали безпрепятствено от Черно море по Дунав до Германия и са били основен източник на препитание за населението по крайбрежието на реката.

По-късно дигите и съоръжения като хидровъзела „Железни врата”, който се намира между Сърбия и Румъния, прекъсват миграционните пътища на есетрите и отрязват пътят им до местата за размножаване.

Търговията с хайвер от моруна е изключително доходоносен бизнес. Хайверът е една от най-скъпите стоки, чиято цена на дребно достига 6000 евро на килограм. Хайверът от моруна е най-скъпият от всички видове хайвер на есетри от дунавския регион.

До 2007 г. Конвенцията за международна търговия на застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) определяше квоти за търговия с черен хайвер между страните от Дунавския регион. През 2007 г. обаче стана ясно, че популацията на есетри е намаляла до степен, в която дунавските страни не могат да изпълнят дори и половината от заложените количества.

Тогава CITES забрани износа на хайвер от естествени популации във всички страни по поречието на Долен Дунав.

За съжаление, тази забрана доведе до още по-голям бум в незаконната търговия, която достигна до сериозни размери. Дори и в периода преди забраната (2000 - 2005 г.), европейските власти заловиха повече от 12 тона хайвер, разпространяван нелегално в страните на Европейския съюз.

В момента според международните закони, всички консерви с черен хайвер от есетрови риби трябва да разполагат със специален етикет. Онези от тях, които нямат подобно обозначение са нелегални.

“Въпреки че международото законодателство в тази област е добро по принцип, нормативните актове все още предоставят някои „вратички” за нарушителите. Такава например е освобождаването от всякакви изисквания на хайвера, предназначен за лична употреба. Освен това не съществуват общовалидни изисквания за отпечатване на етикетите, дизайн (с изключение на кода) или някакъв друг задължителен елемент за защита. В някои страни етикетите се произвеждат от държавата, но обикновено с това се занимават компаниите, което прави фалшификацията им относително лесна”, пояснява Юта Ярл от WWF

“В Европейския съюз, който е най-големият производител и потребител на хайвер, този проблем може да бъде решен само чрез промяна на сега действащото законодателство в посока затягане на правилата”, допълва тя.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5459 посещения

OFF

Последно качено » Новини