Календар

WWF кани на първа копка на новия посетителски център на Природен парк Русенски Лом в Нисово

WWF кани на първа копка на новия посетителски център на Природен парк Русенски Лом в НисовоРусе – Международната природозащитна организация WWF и дирекцията на Природен парк Русенски Лом канят на първата копка на новия посетителски център на парка в село Нисово утре, вторник, 10 май 2011 г. от 13 ч.

Идейната концепция за центъра е в рамките на проект, изпълняван от немската фондация DBU, дирекцията на Природен парк Русенски Лом, клуб „Приятели на народен парк Русенски Лом” и WWF. Проектът цели опазването и възстановяването на влажните зони в долното течение на Дунав. (Самото изграждане на центъра ще се финансира от Оперативна програма «Околна среда».)

Един от ключовите райони за проекта е Поломието, където беше изготвено предложение за разширяване границите на Природен парк Русенски Лом. Бяха извършени моделни възстановявания на река Русенски Лом при село Иваново и на река Бели Лом при Нисово. В рамките на проекта се работи за опазването на редки и застрашени видове като черен щъркел, египетски лешояд и други. Към проекта бяха привлечени и партньори от Румъния.

Тази седмица се провеждат заключителните срещи по проекта и посещенията «на терен» в България и Румъния. На първата копка на посетителския център се очаква да присъстват представители на местната власт, екоминистерствата, горските агенции и природните паркове от двете страни.

http://lomea.org/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7417 посещения

OFF

Последно качено » Новини