Календар

UTOPIA BOX – ВМЕСТО ХИЛЯДИ МАВЗОЛЕИ

UTOPIA BOX – ВМЕСТО ХИЛЯДИ МАВЗОЛЕИ5-6 и 7ми юни 2011. Запомни тези дати. Ираклийския дух превзема мястото на Мавзолея, за да търси реализуеми утопии…

В първата юнска неделя в София, на мястото на Мавзолея ще се настани духът на Иракли в архитектурният проект на арх. Силвия Айтова (London Metropolitan University) – UTOPIA BOX. Павилионът ще се разгърне като алтерантива, като спасителна кула за утопиите ни и като реално пространство за иначе невидими фантазии за друг възможен свят.

Създаването на пространството около павилиона е съвместен проект на арх. Силвия Айтова, Гражданска група „Да спасим Иракли“ и Сдружение „Фабрика за идеи“.

Каква е концепцията зад UTOPIA BOX?

Павилионът – “Utopia box” е едно просранствено изледване, което предлага реални алтернативи за споделените ни пространства като предлага свободно пространство за общо мечтаене и сбъдване на визии, които по-рано са изглеждали утопични. Проектът е вдъхновен от възможните алтернативи на застрояването по черноморието ни и конкретно плановете за Иракли и Емона.

Павилионът подготвя едно утопично и в същото време съвсем реално пътешествие в свят на природосъобразна архитектура, екологично строителство и вдъхновено изкуство.

“Utopia Box” взаимства от духа, идеите и целите на Иракли, вдъхновен от начина на живот на хората, посещаващи това място и каузите, за които те се борят. Той пренася една действителност на друго място, за да провокира обществеността да бъде участник, да предостави място за дебати под “покрива” на материализиралия се на мястото на Мавзолея ираклийския дух в една символична спасителна кула и магично пространство, където съ-творяването на нови действителности ще бъде негова функция във ваимодействието му с хората.

Utopia box част от дипломния проект на арх. Силвия Айтова и негова основна тема са унаследените проблеми и прeчки пред българското общество, формулирани от нея в термина “Балкански Синдром”. Идеите разгърнати в него с помощта на Гражданска Група „Да спасим Иракли“, фигуративно представят пътя към лечението на този синдром.


Виж повече тук: www.sofiautopiabox.wordpress.com

За повече информация : 0882 444 190

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3457 посещения

OFF

Последно качено » Новини