Календар

WWF: Биоенергията крие точно толкова потенциални рискове, колкото и потенциални ползи

WWF: Биоенергията крие точно толкова потенциални рискове, колкото и потенциални ползиЛондон – Необходими са силни социални и природозащитни мерки за предпазване на хората и планетата от неустойчивите планове за биоенергията, обяви международната природозащитна организация WWF във втора глава на доклада си „Живи гори”, която бе представена днес.

Биоенергията идва от материали като дърво, захарна тръстика, царевица и водорасли. Тя често е смятана за устойчива алтернатива на изкопаемите горива, а правителствата, обявили амбициозни ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове, разчитат предимно на биоенергия, за да постигнат целите си.
Въпреки това докладът „Живи гори” на WWF предупреждава, че без солидни гаранции нарастващото търсене на биоенергия може да предизвика неустойчиви горскостопански практики в естествените гори, както и увеличаване на насажденията от бързорастящи култури върху обработваема земя за производство на храни или пасища с висока консервационна стойност.
Докладът на WWF използва модел, създаден в сътрудничество с Международния институт за приложен системен анализ, за да провери последиците върху обработваемата земя за постигането на две ключови цели на организацията: спиране на обезлесяването до 2020 г. и възможността човечеството да посреща 100% от енергийните си нужди с възобновяеми източници до 2050 г.
"Моделът показва, че можем да защитим горите и да преминем към възобновяеми енергийни източници, но не и ако работим по досегашния начин. Биоенергията трябва действително да замени изкопаемите горива ", казва координаторът по биоенергията на WWF Ласло Мате. "Ще нанесем повече вреда, отколкото полза, ако директно добавим биоенергията към сегашния енергиен микс."
WWF препоръчва намаляване на общото потребление на енергия, включително чрез инвестиране в енергийно-ефективни сгради и транспортни системи и чрез използване на възобновяемо генерирано електричество като основен източник на енергия.

Тъй като биоенергийните култури могат да се конкурират за една и съща земя с хранителните култури, ще бъде от решаващо значение да се подобри ефективността на селското стопанство и да се произвежда същото или повече с по-малко земя и вода. В противен случай цените на хранителните продукти може да нараснат, което ще направи бедните общности по-уязвими.

Освен това WWF застъпва становището, че биоенергийният сектор трябва да приеме доброволни стандарти, които взимат предвид тези проблеми, на принципа на Кръглата маса за устойчиви биогорива и на международния стандарт за устойчиво управление на гори FSC.

Рамковото споразумение "Ново поколение насаждения" е друг ценен инструмент за енергийните компании, които търсят бързорастящи насаждения. Рамката се придържа към принципите за поддържане целостта на екосистемата, защитата и подобряването на околната среда, осигуряването на ефективно участие на заинтересованите страни в развитието на насажденията и икономическото развитие.

WWF представи втората глава "Гори и енергетика" на доклада си „Живи гори” на семинара „Ново поколение насаждения - отговорни пазари” днес в Лондон.

"Докладът подсилва посланието, че биоенергията не е по презумпция добра или лоша", казна Ласло Мате. „При подходящи условия тя може да помогне за смекчаване на климатичните промени и да направи надеждната енергия достъпна за повече хора по целия свят. Същевременно обаче тя може да постави в по-голям стрес вече претоварените ресурси на планетата."

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3531 посещения 2 коментара

Коментари

 1. Daniela
  2011-10-17 18:11:41

  @Стан

  НГО-тата не се занимават с производство на каквато и да е енергия! Те могат само да бъдат консултанти и да изготвят доклад по проект или казус.

  Явно изобщо не си наясно нито как се дарява (има такава хубава дума), нито какъв изобщо е статуса им. В тази ситуация, разбира се, че ще се чувстваш като маймуна :-)

 2. stan
  2011-10-07 14:48:07

  От една истерия в друга истерия. Екоталибанска работа. Всяка технология от спасител на човечеството в зъл демон. На маймуни ни направиха. Ама карай там, да текат грантове за НГО-тата, извинете за мръсната дума !

OFF

Последно качено » Новини