Календар

България е в дъното на класация по отношение на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове

България е в дъното на класация по отношение на политиката за намаляване на емисиите на парникови газовеСофия, 30 ноември. България е на 49-то място от 56 страни по отношение на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2010-2011 г. Това е с три позиции по-надолу спрямо периода 2009-2010 г., когато страната е заемала 46-то място. Понижаването на позицията е знак, че като цяло провежданата у нас политика за реагиране на промените в климата не дава положителни резултати по отношение целите на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКОНИК), по която България е страна.

Това сочат резултатите от ежегодното изследване на Индекса за действие по климатичните промени (Climate Change Performance Index - CCPI), което се провежда от неправителствените организации Джърман Уоч (Germanwatch) и Мрежа за действие по климата – Европа (неправителствените организации Germanwatch и Climate Action NetworkCAN) за т. нар. Climate Change Performance Index (http://www.germanwatch.org/ccpi ) на неправителствените организации Germanwatch и Climate Action Network (Climate Action Network Europe).

CCPI е показател, който оценява и класира страните с най-голям принос на емисии на парникови газове по отношение на адекватността и прозрачността на провежданата от тях политика за реагиране на промените в климата. Той съпоставя постигнатото в даден период от време спрямо целите на РКОНИК.

В оценките за ССРI в периода 2011-2012 г. за първи път са включени политики, свързани с решаване на проблемите за деградацията на горите и обезлесяването. Това е знак за нарастващата им роля за смекчаване на последствията от климатичните промени.

България е включена в списъка на страните, чиято политика за реагиране на промени в климата подлежи на анализ чрез CCPI заради относително голямото количество емисии на парникови газове, които продължава да отделя.

Най-новите оценки на ССРI ще бъдат официално представени на 6 декември 2011 г. по време на световната климатична среща на високо равнище в Дънбар, Южна Африка. Тогава ще стане известна и оценката по Индекса на българската политика за реагиране на промени в климата през последната година.

Във връзка с провежданата среща в Южна Африка, Коалиция за климата – България планира през следващата седмица дискусия и пресконференция.Предстоящи събития в България във връзка със срещата на върха на ООН за изменението на климата


07.12.2011
Дискусия „Българският поглед към климатичната конференция в Дърбан”:
Последните резултати от изследванията по изменение на климата във връзка с Националния семинар на 28.11.2011 г. – презентация на проф. Веселин Александров, НИМХ-БАН
Прожекция на тематични материали
Дискусия относно срещата в Дърбан, насоки за справяне с проблемите, свързани с промените климата

Организатори: Коалиция за климата – България и екологично сдружение „За Земята”

Място: Център за култура и дебат „Червената къща” , ул. "Любен Каравелов" 15, от 18 ч.

12.12.2011
Пресконференция за резултатите от климатичната среща в Дърбан

Място: БТА, бул. Цариградско шосе 49, от 11 ч.


Събитията и тяхната организация се осъществяват с подкрепата на Коалиция за климата – България. Програмата, както и повече подробности за активностите, включение в нея, могат да бъдат намерени на www.climatebg.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2891 посещения

OFF

Последно качено » Новини