Календар

Рисков законопроект се гледа на второ четене в парламента

Рисков законопроект се гледа на второ четене в парламентаСофия – На днешното парламентарно заседание народните представители отхвърлиха предложението на депутата Лъчезар Тошев за забрана на съхранението на въглероден диоксид в земните недра. Международната природозащитна организация WWF (като част от Коалиция за климата – България), призовава депутатите да вземат предвид всички рискове за хората и околната среда и да се съобразят с липсата на опит за внедряване на технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (УСВД – Carbon capture and storage) в топлоелектрическите централи и големите горивни инсталации, които са основният причинител (емитер) на парникови газове.

Коалиция за климата - България, Гражданската инициатива за забрана за проучването и добива на шистов газ и редица други неправителствени организации и експерти вече изразиха своето несъгласие от разрешаването на прилагането на технологията в България.

Какви са мотивите:

1. Народното събрание е на път да реши България да не се възползва от точка 19 на европейската директива за CCS 2009/31/ЕО, както и на чл. 4 ал. 1, който гласи: „Държавите-членки запазват правото си да определят зоните, измежду които могат да бъдат подбрани места за съхранение в съответствие с изискванията на настоящата директива. Това включва правото на държавите - членки да не позволяват съхранение в определени части от своята територия или на цялата си територия”. Австрия вече забрани прилагането на технологията, Германия е на път да го направи, а Полша разреши до 2026 г. да се правят само проучвания.

2. Законопроектът е изготвен без обществени консултации съгласно Закона за нормативните актове и без дебат по темата с местните общности и заинтересованите страни.

3. България няма подходящи геоложки условия и страната се намира в сеизмично активна зона.

4. Народните представители на този етап не смятат да вземат в предвид 30 000 подписа събрани от Гражданската инициатива за забрана на проучването и добива на шистов газ, с които се иска законова забрана за нагнетяване на въглероден диоксид в земните недра.

5. Българското правителството към момента не е обявило каква е цената за съхранение на въглероден диоксид в нашата страна, въпреки че вече са започнали проучвания в три района (Павликени; Ямбол-юг и село Черково; и Гълъбово-Марица Изток) на обща стойност над 2,4 милиарда евро. Същевременно според Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид, в България от 2011 г. вече се работи по конкретен индустриален проект.
http://www.globalccsinstitute.com/publications/global-status-ccs-2011

6. Будят сериозна тревога намерения на правителството приходите от безплатните квоти за емисии, които страната ще получи по право, да бъдат насочени към приложение в България на тази нова експериментална и високо рискова технология, чиято ефективност, полезност и приложимост тепърва ще се проучва и анализира. http://www.ner300.com (New Entrants Reserve)

7. Технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид не е решение за българските ТЕЦ, тъй като инсталирането на такива съоръжения в нови ТЕЦ води до 25% повече потребление на енергоносители и до средно с 10% намаляване на икономическата им ефективност, което се компенсира чрез увеличаване цената на електричеството. Министерството на енергетиката на САЩ очаква технологията по улавяне и съхранение на въглероден диоксид да оскъпи цената на електричеството с 30% при нови централи и с над 80% при оборудване на съществуващите.

8. Съществува огромен неизползван потенциал и редица алтернативи в България за борба с климатичните промени чрез мерки за залесяване и опазване на горите и екосистемите, внедряването и развитието на малки децентрализрани ВЕИ мощности, повишаването на енергийната ефективност, санирането на сградния фонд, производство на биогаз от ферми, сметища и остатъчна биомаса, биоабсорбиране, слънчева енергия, геотермални и водородни централи и др.

Коалиция за климата – България, Гражданската инициатива за забрана за проучването и добива на шистов газ, и неправителствените организации ще продължат да настояват за забрана на прилагането на технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид на територията на България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3256 посещения 1 коментара

Коментари

  1. ели
    2012-01-25 19:20:57

    Мдаа. Я познайте пука ли му на това правителство за природата на България. Следват гори на хартия и строеж в парковете с поправката Витоша ски.

OFF

Последно качено » Новини