Календар

Намаляване на повечето видове птици, които гнездят по Дунав, отчете първият етап на Дунавската експедиция

Намаляване на повечето видове птици, които гнездят по Дунав, отчете първият етап на Дунавската експедицияНамаляване на повечето видове птици, които гнездят по Дунав, отчете първият етап на Дунавската експедиция, която се организира от международната природозащитна организация WWF. Най-силно са намалели колониите на малката бяла чапла и нощната чапла. Засегната е също така и популацията на сивата чапла. Единственият вид, гнездещ в чапловите колонии, който показва трайно повишаване на числеността за периода 2006-2012 г. е лопатарката.

Дунавската експедиция се организира за четвърти пореден път и нейната цел е преброяване на птичите колонии по крайбрежието на Дунав и дунавските острови. Тази година тя ще е на два етапа: първият започна на 25 май и приключи на 30 май, а вторият ще е в периода 13-18 юни.

„Причините за намаляването на популациите са две”, коментира доктор Петър Шурулинков от Института по зоология към БАН. „От една страна, сушата през март и април унищожи голяма част от местата за хранене на птиците в крайдунавските влажни зони. Така най-потърпевши от тях се оказаха тези, които се хранят с риба. За ниското ниво на реката значение имат и задържаните до късна пролет водни количества в язовирите при Железни врата, които бяха пуснати едва през последните дни.
Паралелно с това, обилните валежи през последните седмици, съчетани често с бури и силен вятър, доведоха до значителна загуба на мътила и люпила на много видове птици. Включително бяха установени случаи на цели паднали тополи с десетки гнезда”, обясни той.

„Все пак, данните са предварителни и е рано за категорични оценки, тъй като получените резултати все още не са обработени и анализирани финално”, уточни Петър Шурулинков.

Известно увеличение на числеността на популациите се забелязва при немия лебед и сивата гъска. Относително висок е и броят на гнездещите белооки потапници. Причината е, че тези видове се хранят главно с водни безгръбначни и техните зони за хранене не са засегнати в толкова голяма степен от сушата през март и април.

На практика изчезнали са малките корморани в района на рибарниците Мечка, видяха още участниците в експедицията. От общо 30 до 50 двойки през изминалите години, в момента в района са останали 4-5. Причината е, че рибарниците, които в момента са отдадени на концесия, не са правилно стопанисвани, а са пресушени и засяти с царевица и други култури. „Смятаме да сезираме компетентните органи за това скандално нарушение, защото това е защитена зона от националната и европейската екологична мрежа Натура 2000, чийто режим е нарушен”, коментира Петър Шурулинков.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3073 посещения

OFF

Последно качено » Новини