Календар

WWF стартира кампания за спасяване на вековните гори в България

WWF стартира кампания за спасяване на вековните гори в БългарияКампанията стартира с кръгла маса на тема "Бъдещето на вековните гори в България" на 4 декември 2012 г., вторник от 09:00 ч. в столичния хотел "Шератон", зала Рила. През следващата година инициативата предвижда серия от активности, които имат за цел да поставят началото на обществена дискусия относно успехите и предизвикателствата в управлението и опазването на вековните гори.

Кампанията за спасяване на вековните гори в България ще включва установяване и картиране на оцелелите вековни гори у нас, инициативата "Осинови гора" за осигуряване на финансова компенсация на частни собственици, които не желаят да изсичат вековните си гори, редица законодателни и образователни дейности.

Кои гори са вековни?
Същинските вековни гори са онези, които са се развивали над сто години без човешка намеса. В България такива гори са запазени предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.
Вековните гори са последните запазени кътчета дива природа, където могат да се наблюдават всички фази от развитието на естествените гори: зараждането на младата гора, борбата за оцеляване на зрелите дървета и бавното отмиране на най-старите от тях.

Значението на вековните гори
Старите, нестопанисвани гори съхраняват изключително богато биологично разнообразие - те са дом на над 50 % от горските видове. Този факт се дължи на характерните за тези гори микроместообитания, свързани с разнообразната структура на дървостоя, големия обем на мъртвите и стари дървета и процесите, свързани с тяхното развитие. Ето защо, опазването на редки и ценни местообитания може да се постигне както с природосъобразно стопанисване на горите, така и с отделяне на определени участъци извън стопанско ползване.

Заплахи за вековните гори в България
Въпреки общопризнатото консервационно значение на вековните гори, докато горската площ в Европа и България се увеличава, старите, нестопанисвани гори извън строго защитените територии са заплашени от интензивно изсичане.
У нас вековните гори извън резерватите и националните паркове представляват само 2 % от всички български гори. Половината от тях са в процес на изсичане или са предвидени за изсичане и превръщане в стопанисвани през следващото десетилетие. Увеличаващата се заплаха за вековните гори произтича и от нарастващия размер на държавните инвестиции в изграждането на нови горски пътища с цел "усвояването" на стари, нестопанисвани гори в недостъпните високопланински басейни.

Снимка: Конкурс "Дърво с корен", номинация от Стара Загора

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4545 посещения

OFF

Последно качено » Новини