Календар

Предложение за създаване на Национален парк 'Българско черноморие'

Предложение за създаване на Национален парк 'Българско черноморие' Предложението ще бъде разпратено до всички Народни представители и министерствата от гражданска груоа Да спасим Иракли.

Ние, долуподписаните граждани на република България, на основание чл. 1, ал. 2 от Конституцията на република България и в изпълнение на нашите суверенни права по чл. 45 КРБ във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за защитените територии настойчиво предлагаме на компетентните институции и категорично очакваме в най-кратки срокове да бъдат предприети всички необходими мерки за образуването и обявяването на Национален парк „Българско Черноморие”. Този парк трябва да включва изброените по-долу плажове, заедно с прилежаща към тях територия с широчина не по-малка от 350 м, измерена от линията на най-големия отлив от брега навътре в сушата, както и всички езера и влажни зони в близост до морския бряг. Плажовете, обект на защита в националния парк трябва да обхващат изцяло най-малко следните плажове и прилежащи територии:

Иракли
Карадере
Камчийски пясъци-Шкорпиловци
Дуранкулашко езеро-Св.Ана
Крапец
Шабленски езера
Корал
Аркутино
Дюни
Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”)

Защитена територия „Българско Черноморие” трябва да е предназначена за опазване на биологичното разнообразие, дивата природа, естествените процеси, ландшафта и пейзажа. Най-вече тя трябва да опазва обществения ресурс и рекреационен характер, които тези територии притежават, за да могат те да бъдат ползвани необезпокоявано от Българските граждани за природосъобразни форми на туризъм. Видно е от последните събития, че за съжаление законите в страната ни биват тотално пренебрегвани от администрацията и единствената и последна възможност е обявяването на подобен парк с национално значение.

Приоритетен за опазване обект в рамките на Национален парк „Българско Черноморие” трябва да са всички ресурси, предоставящи екосистемни услуги за обществото. В тази зона изключителна държавна собственост не може да бъде предоставяна концесия за строеж и всички сгради за временно и постоянно настаняване, следва да бъдат надлежно премахнати. Концесиите, предоставени върху тези плажове, следва да бъдат съобразени с режимите на защитената територия и не могат да включват възможност за разполагане на плажни чадъри и шезлонги, които да се предоставят възмездно на посетителите на парка. В рамките на защитената територия парковата администрация може да постави посетителски информационни табла, както и минимално количество обслужващи преместваеми обекти и техническа инфраструктура, не засягаща почвения слой или ландшафта. Същите могат да включват дървени скари за пешеходно предвижване, бани и санитарни възли, места за хранене до 30 човека и разположени на разстояние един от друг не по-малко от 700м. Част от режимите на територията могат да включват, до колкото са съобразени с екологичните норми, ограничения за нива на шум (например музика), светлинно замърсяване и тн. В рамките на Парка могат да бъдат определяни места за свободно къмпингуване и разполагане на палатки, както и за пален на огън.

Ние считаме, че с оглед нецелесъобразното и противозаконно управление на държавната собственост, което по безпрецедентен начин беше разкрито от скандала с дюните до Несебър, заграбването на 650 декара в Национален парк „Пирин”, както и с оглед последния случай на строителство в Иракли, е в интерес на българската държава незабавно да се създаде подобен парк. Ние считаме, че обществените отношения свързани с използването на черноморското крайбрежие и законовите механизми за неговото съхранение не дават гаранции в достатъчна степен и поради това е необходима по-висока степен на защита. Негативните процеси от последните години, свързани с поведението на местната власт в някои курортни общини и исканията за автономно управление на публична държавна собственост в пряко нарушение на чл. 2, ал. 1 от КРБ, могат да бъдат преодолени именно чрез обявяването на подобен национален парк. Опазването и съхраняването на тези последни девствени плажове като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, ще способства развитието на културата, науката, но най-вече здравето на гражданите, както и благополучието на държавата. Считаме, че сега е последният момент, в който можем да изпълним ангажимента си към следващите поколения, така щото и нашите деца да могат един ден да се насладят на естествени плажове, създавани от природата в продължение на хиляди години в техния първоздан вид.

Единствено обявяването на подобен национален парк, изключителна държавна собственост, ще предотврати по-нататъшно хищническо застрояване и безогледно бетониране на българското черноморско крайбрежие. Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид (и още по-малко с предложенията за промени на управляващите) не защитава в достатъчна степен нуждите и интереса на мнозинството от българските граждани и съхраняването на черноморското ни природно наследство за бъдещите поколения. Поради това ние считаме, че имаме суверенното право да поискаме по-висока степен на защита. Подобен Национален парк ще създаде условия за опазване, устойчиво и интегрирано развитие на Черноморското крайбрежие. Ще гарантира свободен обществен достъп до морския бряг, както и изпълнение на чл. 18, ал. 6 от КРБ. Подобна стъпка ще е в интерес на хората, но и на природата и нейното опазване, съхраняване и разумно използване, както и ще предотврати и ограничи замърсяването на Черноморското крайбрежие. От друга страна възстановяването и опазването на естествения ландшафт, освен че ще е бъде в изпълнение на задълженията на България по Европейската конвенция за ландшафта, ще е предпоставка за развитие на по-атрактивни и доходоносни форми на туризъм, включително като създаде условия за устойчиво икономическо развитие на прилежащите населени места.

Настояваме за добре обмислени законодателни промени и за допълнение на Конституцията, като в чл. 18 се добави, че изключителна държавна собственост, наред с плажовете, е и брегът като форма на релефа и граница между морето и сушата, заедно с прилежаща зона от поне 10 метра.

Подобен консервационен проект от национално значение ще е уникален за региона, тъй като за първи път наравно с научните критерии (а в някои случаи и над тях) за защитени територии ще бъдат обявявани места ценни преди всичко за обществото като жизнено необходима и емоционално определена среда. Това ще е уникално начинание за България, в което целта ще бъде поставянето на закони в полза на обществото. В България има едва няколко плажа, които не са застроени и те трябва да останат такива. Това е обществена необходимост и ние считаме, че е налице абсолютен национален консенсус, че състоянието на нашето крайбрежие е крайно лошо, като следствие на стихийно деструктивно застрояване, корупция и престъпления. Време е да има едно целесъобразно решение, което да утвърди върховенството на закона и да е в интерес на хората.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2769 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Петя Димова
    2013-01-16 13:58:17

    Абсолютно подкрепям! Всичко, което в България се прави в момента, е геноцид! Освен, че намаляваме заради ниска раждаемост, боклуците, които ядем, мизерните пари, които получаваме, но и малкото свободно време ще ни принудят да изживеем по отвратителен начин. Все още има нормални хора, които се радват на малкото останали места по нашето море, но в скоро време и тях ще ги изгонят... не случайно българите отиват в Гърция, Турция и прочие... така не искам и аз да го направя... дано да останат Иракли, Дуранкулак и другите места без извращенията на престъпници, мафиоти, богаташи и прочие изроди... иначе няма да има никакво бъдеще за децата ни в тази т.нар. държава

OFF

Последно качено » Новини