Календар

Върховният съд потвърди ОУП на Община Царево в притоворечие на Орхуската конвенция

Върховният съд потвърди ОУП на Община Царево в притоворечие на Орхуската конвенцияС Определение 636/2013 Върховния административен съд потвърждава Общия устройствен план (ОУП) на Община Царево като не допускат жалбата на Асоциацията на парковете с мотива, че Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) забраняват обжалването на ОУП. Съдът не зачита полученото Решението на Комитета за прилагане на Орхуската конвенция от 28.09.2012 г., съгласно което „всеки гражданин трябва да може да обжалва строителните разрешения,подробните и общите устройствени планове, които го ощетяват, дори без да е непосредствен съсед.“. В момента в България не може да се обжалва дори екологичната оценка на устройствените планове.

Общия устройствен план на Община Царево в Природен парк Странджа беше одобрен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2008 г. със сериозни нарушения на европейските директиви за Натура 2000 и подари тази причина, Министерстявото на околната среда и водите отмени екологичната му оценка.

Това решение на ВАС всъщност показва колко спешно следва да се приемат промени в ЗУТ, с които да се премахнат огромните противоречия между ЗУТ и Орхуската конвенция относно достъпа до информация, участието на обществеността и достъпа до правосъдие при устройственото планиране и застрояването в България.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-петчленен състав на Върховен административен съд, в 7-седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2658 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Томово
    2013-01-26 10:43:37

    Следва ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД!з

OFF

Последно качено » Новини