Календар

Серия акции за възстановяване на ценни природни местообитания

Серия акции за възстановяване на ценни природни местообитания Множество мащабни акции по залесяване, подготовка на почвата и изграждане на инфраструктура бяха извършени през 2012 г. в рамките на съвместен проект, изпълняван от международната природозащитна организация WWF и Societe Generale Експресбанк.

Стартирал през миналата година, до края на 2013 г. проектът за възстановяване на редки и застрашени видове в 10 природни парка в България обхваща серия инициативи. В това число влизат залесяване на 20 000 кв.м. с ценни дървесни видове и отглеждане на млади гори на площ от 100 000 кв.м. в Странджа по т.нар. Саарландски метод, при който се използват най-щадящите природата техники за добив на дървесина.

Мащабът на активностите, предвиждани в проекта, го прави най-големия от този вид до момента в България.

Какво се случи през 2012?

През периода юли-ноември 2012 г., в Природен парк Витоша, в района на Алеко бяха залесени клекови фиданки, а в землището на село Чуйпетлово бяха залесени фиданки от бяла върба.

ПП Врачански Балкан: тъй като през пролетта на 2013 г. там предстои залесяване на черна елша, през 2012 г. беше извършена подготовка на почвата.

В Природен парк Сините камъни, в района на язовир Асеновец, беше засадена бяла върба, като целта е да се възстанови хабитат, типичен за влажните зони в Южна България.

В Природен парк Българка беше извършено възстановяване на местообитания на дъб, бук и дребнолистна липа, чиято цел е реконструкция на склоновите гори.

На територията на Природен парк Шуменско плато бяха поставени дървени огради, които предпазват ценните карстови извори, чиято защита е също част от проекта на WWF и Societe Generale Експресбанк.

На територията на Природен парк Персина, където е планирано възстановяване на площ от 3000 кв.м, през 2012 г. в блатото Песчина бяха засадени европейско четирилстниче и жълти водни лилии.

В Природен парк Рилски манастир пилотно бяха засадени два ендемични вида за региона: панчичева пищялка и рилска иглика.
В проекта, който предстои да приключи в края на годината, WWF работи в тясна връзка с администрациите на 10-те природни парка, които са част от Изпълнителна агенция по горите.
До края на 2013 г. в рамките на инициативата върху площ от 7 000 кв.м. ще бъдат засадени редки и застрашени растителни видове като върба, ясен, бяла и черна топола и др. Предвижда се и възстановяването на 3000 кв. м. с характерни странджански растения като колхидски джел и тис. За две години програмата ще обхване общо над 130 000 кв. метра природни паркове.

За по-интересни новини, подробности и актуална информация по кампанията на WWF и Societe Generale Експресбанк, следете и Facebook страниците:

www.facebook.com/naturebg
www.facebook.com/sgeb.bg
www.facebook.com/WWFBulgaria

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2982 посещения

OFF

Последно качено » Новини