Календар

Форум “Преминаване към ресурсно-ефективна зелена икономика в региона на река Дунав“

Форум “Преминаване към ресурсно-ефективна зелена икономика в региона на река Дунав“Събитието се организира съвместно с представителството на Европейската комисия в България и ще се проведе на 25 юни от 9,00 до 17,00 ч., в хотел Шератон.

В конференцията ще вземе участие европейският комисар по околна среда Янез Поточник, който ще говори по темата „Прехода на Европейския съюз към ресурсно-ефективна зелена икономика. Възможностите за Общността в следващия програмен период 2014-2020 г.“.

Събитието ще бъде открито от президента на България Росен Плевнелиев.

Основен акцент на форума ще бъдe представянето на планираните на предварителен етап средства от структурни и кохезионни фондове за България през следващия програмен период. Плановете на ЕС, но също и статистиката сочи, че все повече средства се отделят за развитие на икономики, базирани на ефективно управление на ресурсите, опазването на околната среда и въвеждането на екосистемните услуги. Сред бюджетните приоритети на Общността са и борбата с изменението в климата и търсенето на устойчиво решение на енергийните проблеми. Такива са и дългосрочните цели на Европейския съюз, затова се очаква с новия бюджет за периода 2014-2020г. да има значително „позеленяване“ при усвояването на публичните средства.

Друга тема на събитието ще бъде усвояването на средствата от ЕС за управлението и възстановяването на екосистемите в европейската мрежа от защитени територии Натура 2000. По време на семинара ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на Натура 2000 през следващия финансов период на ЕС за всички заинтересовани страни.

Събитието он-лайн, както и пълната информация и програмата

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2312 посещения

OFF

Последно качено » Новини