Календар

WWF организира журналистически семинар: „Екосистемните услуги – икономически ползи от съхранената природа“

WWF организира журналистически семинар: „Екосистемните услуги – икономически ползи от съхранената природа“На 9 юли от 10 до 12 ч. в София прес (ул. Славянска 29) WWF Световен фонд за дивата природа организира семинар, предназначен за журналисти, работещи в сферите на икономиката и на опазването на околната среда.

Заповядайте на семинара, озаглавен:„Екосистемните услуги – икономически ползи от съхранената природа“.

WWF България и Министерство на околната среда и водите работят по темата за "Оценка и картиране на екосистемни услуги". В допълнение WWF разработи и прилага в моделни райони схеми за плащания за екосистемни услуги и други иновативни финансови инструменти, които съчетават съхраняването на екосистемите с икономическото развитие.

Природните екосистеми предоставят огромно разнообразие от „услуги”. Влажните зони, например, играят важна роля за пречистването на водите и намаляват риска от наводнения, като по този начин изпълняват вид екосистемна услуга. Опазването и устойчивото управление на този вид "услуги" изисква познание за тяхното състояние, за факторите, които предизвикват тяхната загуба или акумулиране, както и за икономическата им стойност.

Експертите по екосистемни услуги на WWF, Юлия Григорова и Мая Тодорова, ще представя и дискутират с представителите на медиите темата за екосистемните услуги, тяхната стойност, възможностите за оценка и картиране, както и въвеждането на пилотни схеми, които да компенсират доставчиците на тези услуги за допълнителните разходи или пропуснатите ползи.

Обучението е възможност за представители на медиите, МОСВ и WWF България, както и на експерти от неправителствения сектор да дискутират възможностите за популяризирането на понятието „екосистемни услуги“ и за съвместно изграждане на активна и позитивна комуникация по темата.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3656 посещения

OFF

Последно качено » Новини