Календар

На 27 септември се отбелязва световният ден на системата за горска сертификация FSC

На 27 септември се отбелязва световният ден на системата за горска сертификация FSCа 27 септември се отбелязва световният ден на системата за горска сертификация FSC. Тя е създадена в началото на 90-те години на ХХ в. от неправителствената организация Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите).

Системата за горска сертификация FSC е първата световна, независима, етикетираща система за горски продукти. Идеята й е да бъде създаден стандарт, който да даде общоприето понятие и норма за това какво представлява добре управляваната гора.

FSC идва в отговор на превръщането на обезлесяването в световен проблем и желанието на хората да употребяват продукти от дървесина, чиито добив не допринася за унищожението на горите.

Изискванията на FSC системата не допускат унищожаването на естествените гори, използването на опасни пестициди и генетично модифицирани организми и зачитат правата на местното население.

Притежателите на сертификата FSC подлежат поне веднъж годишно на проверка, чиято цел е да установи дали спазват изискванията на системата.

В момента, 80 държави в света използват системата FSC. В България близо 200 000 ха гори в 12 горски стопанства са сертифицирани по системата FSC, в процес на сертифициране са други 21 горски стопанства.

WWF България има ключова роля в развитието и прилагането на системата за горска сертификация FSC в страната, предоставяйки техническа и финансова помощ за сертифицирането на държавни и частни гори.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2166 посещения

OFF

Последно качено » Новини