Календар

Протест срещу застрояването на Иракли и останалите плажове и срещу узаконяване на строежите в Пирин

Протест срещу застрояването на Иракли и останалите плажове и срещу узаконяване на строежите в ПиринСофия, 17 декември 2013 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ подготвя протест срещу бездействието на държавата при застрояването на Иракли и срещу опитите за узаконяване на незаконните строежи в Национален парк Пирин.

Протестното шествие се събира в сряда, 18 декември 2013 г., от 18,30 ч. на паметника на Патриарх Евтимий в София и ще премине покрай знакови институции, от които зависи бъдещето на Иракли и Пирин и останалите български плажове, планини и гори.

Фейсбук страница на протеста:
София: https://www.facebook.com/events/564271143656788/
Русе: https://www.facebook.com/events/271861229629074/

Междувременно правителството събра само и единствено големите инвеститори в ски курорти в България и общините, за да обсъждат бъдещето на българските планини. Появи се информация, че се готви нов закон за планината, който нарочно да обезсмисли защитата на националните и природните паркове и да улесни застрояването. Според зам-икономическият министър Бранимир Ботев „новият закон за планината би бил полезен, за да байпасира, образно казано, досегашните неясноти и противоречия за развитие на ски курортите. В противен случай, за да се отпушат BG ските трябва да се направят промени в 16 закона и други нормативни актове”.

Коалицията „За да остане природа в България“ категорично се противопоставя на поредния опит да се застроят планините в България без обществен диалог, по модела, който изкара хиляди българи през 2012 година срещу промените в Закона за горите.

В същото време управляващите бездействат по широко рекламирания от самите тях парк "Българско Черноморие", предложен от природозащитници, за да се опазят последните незастроени плажове по Черноморието.

Коалицията „За да остане природа в България“ вече предложи на депутатите шест стъпки, които да гарантират опазването на Иракли, Карадере, Камчийски пясъци -Шкорпиловци, Дуранкулак (север и юг) - Св.Ана, Шабла - Крапец и Шабленски езера, Камен бряг – Яйлата – Болата – Калиакра, Корал, Аркутино, Дюни, Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”), Паша Дере, Странджа.

Гражданска група „Да спасим Иракли“, която е част от коалицията „За да остане природа в България“, изпрати и отворено писмо до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по повод новите опити за застрояване на един от последните диви плажове. След като случайно или нарочно некомпетентно подготвени актове на Дирекцията за национален строителен контрол и на бургаското й звено паднаха в местния съд, се отвориха нови възможности за строителство на Иракли.

„Да спасим Иракли“ се обърна към своите привърженици да изпращат имейли до депутатите и икономическия министър, като повече информация има на сайта на гражданската група:
http://daspasimirakli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=1

Какви са шестте предложения за опазване на Черноморието?

Стъпка 1. Народното събрание да наложи мораториум върху промяната на предназначението на гори и земи И върху издаването на строителни разрешения в зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 по Черноморското крайбрежие до изработване на цялостна визия за развитие на Черноморието.

Стъпка 2. Народното събрание да приеме законови промени, за да се прекрати престъпното разграбване и унищожение на природния ресурс по Черноморското крайбрежие и в България, като цяло:

а) Отпадане на изключенията за застрояване на дюните в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (параграф 5) и в Закона за устройство на територията;

б) Промяна на Закона за устройство на територията, за да се въведе възможност за обжалване на подробните и на общите устройствени планове от гражданите в съответствие с Орхуската конвенция, която е в сила за България от 2004 г. През октомври 2012 г. Комитетът на ООН по спазване на Орхуската конвенция вече установи, че Законът за устройство на територията противоречи на конвенцията;

в) Прекратяване на всички процедури за придобиване на държавни имоти в защитени зони от мрежата Натура 2000 по реда на законите за горите и за земеделските земи;

г) Държавните и общински гори и земи в защитените зони да станат публична собственост по подобие на държавните и общински гори и земи в защитените територии.

Стъпка 3. МОСВ да издаде заповеди за обявяване на 19-те защитени зони по местообитанията в района на Черно море ("Езеро Дуранкулак", "Езеро Шабла-Езерец", "Комплекс Калиакра", "Долината на река Батова", "Златни пясъци", "Галата", "Камчия", "Плаж Шкорпиловци", "Емине-Иракли", "Ахелой-Равда-Несебър", "Поморие", "Атанасовско езеро", "Бургаско езеро", "Мандра-Пода", "Залив Ченгене скеле", "Плаж Градина-Златна рибка", "Острови Св. Иван и Св. Петър", "Ропотамо", "Караагач", "Странджа").

Заповедите да включват категорична забрана на ново строителство в териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на морския бряг или на морските плажове, с изключение на обществена инфраструктура, преместваеми обекти и строителство в урбанизираните територии на населените места, определени към 1 януари 2008 г.

Стъпка 4. Парламентът да възложи на Министерство на околната среда и водите в сътрудничество с всички заинтересовани страни да разработи проекти за поставяне под защита като защитени територии на гореспоменатите плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи и скални комплекси, както и на прилежащите двукилометрови ивици без значение от собствеността на земите в тях, като до края на април 2014 г. да бъдат назначени комисии за тяхното обявяване.

Режимите за опазване следва да отчитат спецификите на всяка от териториите и да осигуряват нейното адекватно дългосрочно съхраняване за поколенията, но най-малко следва да включват забрана за ново строителство.

Коалицията „За да остане природа в България“ счита, че подходящ инструмент за осигуряване на реална защита на тези територии е обявяването на Парк „Българско Черноморие” (национален или природен) и създаване на самостоятелна администрация на парка.

Стъпка 5. Министерство на земеделието и храните и Прокуратурата в срок от 1 месец да предприемат стъпки за разваляне на всички сделки с държавни имоти, в които попадат дюни, сключени след 1.01.2008 г.

Стъпка 6. Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срок до 3 месеца да осигури реално прилагане на Закона за устройството на черноморското крайбрежие чрез отразяване в кадастралните карти на дюните и на зоните А и Б.

„В България има едва няколко плажа, които не са застроени и те трябва да останат такива. Това е обществена необходимост и ние считаме, че е налице абсолютен национален консенсус, че състоянието на нашето крайбрежие е крайно лошо, като следствие на стихийно деструктивно застрояване, корупция и престъпления“, се казва още в писмото.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2893 посещения

OFF

Последно качено » Новини