Календар

Световните експерти на WWF по горите обсъждат в София зелената икономика

Световните експерти на WWF по горите обсъждат в София зелената икономикаМежду 10 и 14 февруари 2014, WWF събира в София 70 специалисти по горите от над 20 страни, за да се определят новите, амбициозни стратегии за опазването на световните гори. Изборът на София не е случаен – той показва значението на българските природни ресурси, уникалните гори и реки и важността от тяхното опазване от увеличаващата се активна човешка дейност в тях.

Докладът на WWF „Living Forests”, показва, че горите са подложени на невиждан натиск –повече дървесина се използва за производството на енергия, повече земя се обезлесява за земеделие, новите пътища водят нови жители и индустрия около тях, а климатичните промени причиняват по-чести и по-екстремни метеорологични явления.

„Експертите на WWF от цял свят идват в София, за да определим заедно нови стратегии за спиране на обезлесяването и ерозията на световно ниво“, казва Род Тейлър, ръководител на световната горска програма на WWF.
„Горите са безспорно изключително важни за живота на Земята. Те са дом на невероятни животни и растения, те преработват огромни количества въглероден диоксид и ги превръщат в кислорода, който дишаме. Заради тях има валежи, а после те филтрират водата. Дървесината от добре управлявани гори е възобновяем източник, който може да се използва за хартия, опаковки, мебели, сгради и енергия. Не може да си позволи да загубим горите“, каза още той.

Централна и Източна Европа продължава да е приоритет за природозащитната работа на WWF. Търсят се решения, които да свържат бързоразвиващата се индустрия за производство на продукти от дървесина, които са необходими в живота на хората, с опазването на уникалните природни дадености на региона. Чрез инициативата „Зеленото сърце на Европа“ WWF работи за опазването на естествените богатства на България и другите страни в региона. Работата на WWF в България доведе до сертифицирането по FSC (сертификат за отговорно и устойчиво управление на гори) на над 400 000 хектара гори. Миналата година 4 500 хектара от дунавските гори бяха опазени след като WWF и други природозащитни организации се противопоставиха на спорна законодателна промяна.

Новите стари заплахи за горите в България
Нов път и тунел край Шипка в Стара планина заплашва да унищожи девствена гора, която важно местообитание за мечки и вълци в национален парк „Българка“. В национален парк „Странджа“ най-големите непокътнати горски масиви от дъб и бук в югоизточна Европа са заплашени от строителство за масов туризъм.

Българските гори покриват 37% от територията на страната и са убежище за над 40 световно застрашени животни и растения. По-малко от 4% от тях обаче са стари гори. А къде са тези гори можете да видите с новата географско-информационна платформа на WWF.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3119 посещения

OFF

Последно качено » Новини