Календар

WWF България организира обмен на опит за борбата с незаконна търговия на продукти от есетрови риби

WWF България организира обмен на опит за борбата с незаконна търговия на продукти от есетрови рибиНа 25-ти и 26-ти февруари в София български и международни експерти ще се срещнат с представители на Агенция „Митници“, Районни инспекции по околната среда и водите, Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури и Гранична полиция, за да обменят опит за опазването на есетровите риби в Дунав. Ще бъдат обсъдени опасностите за есетровите риби и как да бъдат контролирани каналите за незаконна търговия с есетрови продукти.

Срещата ще бъде отворена за журналисти на 25-ти февруари от 9:30 до 11:15 часа. В това време е включена и кафе пауза, в която можете да зададете въпроси и да вземете интервюта с участниците.
На срещата ще присъстват специалисти от Холандия, Австрия, Румъния, Великобритания, Унгария, Сърбия, Турция и България, които ще споделят с представители на институциите своя опит.
“Есетрите имат богато минало – от нас зависи да имат и бъдеще“, каза Юта Ярл, консервационен експерт във WWF. “Върху България и Румъния пада голяма отговорност – те са единствените страни в ЕС, в които все още има жизнеспособни диви популации на есетрови риби. Затова тяхната защита трябва да се прилага много внимателно“.
Хайверът от есетрови риби се търгува на изключително висока цена. Заради свръхулов популациите на есетри в Дунава са силно намалели. Пет от шестте местни вида есетрови риби са критично застрашени. Шестият вид се предполага, че вече е изчезнал. България и Румъния въвеждат временни забрани за улова на есетри, за да дадат възможност на популациите да се възстановят. За съжаление обаче, незаконната търговия с хайвер продължава да е основен проблем за оцеляването на дивите есетри в Дунав.
„В долното си течение Дунав е последната истинска голяма европейска река, която тече свободно към морето, без да е накъсана от язовири или други хидротехнически съоръжения. Есетровите риби са символ на истинската река. Ако не запазим есетровите риби, в голяма степен ще загубим Дунав“, каза Иван Христов, координатор на програма „Вода“ на WWF България.
„Въпреки че популациите на тези риби са критично намалели те все още имат шанс да се възстановят и отново да се превърнат в значим ресурс. Те са мерило за това дали сме успели да опазим реката или сме я превърнали в транспортен коридор номер Х“, добави той.
„Националните власти са изправени пред огромно предизвикателство да осигурят оцеляването на есетрите, тяхната работа трябва да бъде подкрепяна и да се отделят повече ресурси, за да се прилагат всички мерки за борба с бракониерството и незаконната търговия. Нещо повече, спасяването на тези риби не е само запазване на един рядък вид, но и на един важен източник на доходи за бъдещите поколения“, заяви още Ярл.


Кои са нашите експерти:
Яп Райнхауд, REIJNGOUD CoNCEPT, Холандия
Яп Райнхауд е бивш служител на CITES от Холандия. От 1992 г. работи в изпълнителното крило на CITES и е доказан експерт в областта на защитата на флората и фауната, включени в CITES и регламентите на Европейската комисия. Работил е в много държави от Европейския съюз. От 2008 той работи и в областта на хуманното отношение към животните и разследва случаи на жестокост към животни. От 2003 г. Яп работи в тясно сътрудничество с редица европейски държавни ведомства и неправителствени организации, главно в осигуряването на курсове за обучение и семинари. След 18 години работа в бранша, Яп основава компанията REIJNGOUD CoNCEPT. REIJNGOUD CoNCEPT съветва вносители / износители / търговци на едро, правителства на местно, регионално и национално ниво, и правоприлагащи органи, като полиция и митници.
Каталин Кече-Нади, TRAFFIC, Унгария
Каталин Кече-Нади е старши програмен директор в TRAFFIC, международна организация за мониторинг на търговията с дива природа. TRAFFIC работи, за да гарантира, че търговията с диви растения и животни не е заплаха за опазването на природата. TRAFFIC е създадена през 1976 г. и днес е глобална мрежа, чиято работа се основава на научни изследвания, иновативни и практически решения. Каталин Кече-Нади работи в Будапеща, Унгария. Тя също така е работила в ръководството на CITES към Министерството на околната среда и водите на Унгария.
Грант Милър, Ръководител на CITES екипа на Гранична сила, Великобритания
Грант Милър ръководи CITES екипа на Гранична сила, Великобритания. Гранична сила е отговорна за откриване и изземане на незаконно търгувани застрашени животни и растения, предмет на конвенцията CITES. Екипът е базиран на летище Хийтроу в Лондон. В него работят специалисти, които си сътрудничат с Националното звено за престъпления срещу дивата природа, Националната агенция за борба срещу престъпността и полицията, за да предоставят експертна оценка по гранични въпроси. Те са признати като световни лидери в своята област, като например от Световната митническа организация по време на последния международен ден на митническото дело. През 2012/13 служители от Граничната сила са направили повече от 690 конфискации по регламента на CITES, в сравнение с 516 година по-рано. Сред тях са 326 предмети от слонова кост и 93 живи животни.
Юта Ярл, WWF, Австрия
Юта Ярл е консервационен експерт във WWF от 2000 г. Есетровите риби са част от професионалния й живот дълго време. Нейният опит показва, че една от най-сериозните заплахи за есетровите риби е интересът към черния хайвер. Юта Ярл е ръководител на проекта на WWF "Съвместни действия за повишаване на осведомеността относно свръхексплоатацията на дунавските есетри в Румъния и България".
Иван Христов, WWF, България
Иван Христов e ръководител програма „Води” на WWF в България. WWF е една от водещите независими природозащитни организации в света. Глобалната мрежа на организацията работи в повече от 100 страни. Екипът на WWF Дунавско-Карпатска програма опазва и възстановява природните ценности в региона, подпомага политиките за опазване на околната среда, изгражда капацитет, информира обществеността и търси решения на предизвикателствата.
Радваме се, че с нас могат да бъдат представители на Румъния, Сърбия и Турция.
• Аурел Дину - Национална агенция за рибарство и аквакултури
• Марко Мирилович - Агенция Митници, отдел Контрабанда, Сърбия
• Борис Димитриевич - Гранична полиция, Сърбия
• Сертадж Япиджъ и Икбал Ербай - Министерство на митници и търговия, отдел Контрабанда, Турция
• Ръководство на CITES към МОСВ
• Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
• Регионални инспекции по околната среда и водите
• Изпълнителна агенция по околна среда
• МВР, МВР Отдел Интерпол, Национална полиция, Главна дирекция „Гранична полиция”
• Агенция „Митници” – аерогара София, Митница Столична, Митници Русе, Свищов, Лом, Видин
• Асоциация на дунавските общини, БАН, Софийски университет, Пловдивски университет, Институт по океанология, Природен Парк Персина, Природен Парк Русенски Лом

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2711 посещения

OFF

Последно качено » Новини