Календар

WWF Дунавско-Карпатска програма вече е член на Съвета за стопанисване на гори - FSC

WWF Дунавско-Карпатска програма вече е член на Съвета за стопанисване на гори - FSCWWF Дунавско-карпатска програма стана член на международната неправителствена организация “Съвет за стопанисване на горите”- Forest Stewardship Council (FSC)

Благодарение на структурата си от три камари FSC защитава баланса между екологични, социални и икономически интереси. Създадена е през 1993г., за да насърчи отговорното управление на горите по света. Инструментите за постигане на тази цел са FSC стандарта за горска сертификация и етикетиране на горските продукти.

В сравнение с останалите стандарти за горска сертификация само FSC:
• Не допуска превръщането на естествени гори в други местообитания;
• Забранява използването на силно опасни пестициди;
• Забранява отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО);
• Зачита правата на коренното/местното население;
• Допринася за запазване и поддържане на биологичното разнообразие в горите
• Контролира притежателите на сертификати поне веднъж годишно и ако не спазват стандартите отнема сертификата.

През последните 10 години WWF България е подпомогнала сертифицирането по FSC на над 400 хиляди хектара гори в страната. Като член на FSC организацията, WWF ще участва във взимането на решения, в генералната асамблея и в изработването на политики и документи, насочени към по-доброто стопанисване на горите по света. Благодарение на членството си, WWF България ще има възможност да инициира създаването на работна група за разработване на национален стандарт за горска сертификация по системата FSC.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2100 посещения

OFF

Последно качено » Новини