Календар

Водещи екологични организации изразиха сериозни опасения към новата Европейска комисия в отворено писмо до председателя Жан-Клод Юнкер

Водещи екологични организации изразиха сериозни опасения към новата Европейска комисия в отворено писмо до председателя Жан-Клод ЮнкерОбединението на водещите неправителствени екологични организации Green 10, което е подкрепено от 20 милиона европейски граждани и работи във всички 28 държави-членки, изпрати отворено писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в което изрази сериозните си опасения от посоката, по която поема ЕС след обявяването на състава на новата комисия.

Коалицията (Green 10) подчертава, че структурата на новата Комисия, писмата за определяне на ресора и изборът на комисари показват сериозно омаловажаване на дългогодишните усилия, положени за опазването на околната среда. Според организациите, по този начин Европейският съюз отстъпва от задълженията си за устойчиво развитие, ефективно използване на природните ресурси, подобряване на качеството на въздуха, опазване на биологичното разнообразие и предприемането на действия за справяне с климатичните промени.
По-конкретно, Green10 очертава следните проблеми:
• Прехвърлянето на задълженията на комисаря по околната среда в споделен ресор с друга позиция, която изисква сериозни усилия, показва, че проблемите на околната среда минават на заден план в политическите приоритети. Този извод е подсилен и от практическата липса на задължения за опазване на околната среда в работата на заместник-председателите на ЕК.
• Мандатът на Комисаря по околна среда и морско дело и рибарство изглежда изцяло концентриран върху дерегулацията и предполага ревизия на всички големи инициативи, които се прилагат в момента. Никъде не е спомената необходимостта да се постигнат каквито и да е европейски цели, както и да се предприемат нови инициативи.
• Включването в мандата на комисаря препоръки за промяна на природозащитното законодателство на ЕС, преди да са ясни резултатите от случващата се в момента проверка на годността това законодателство, намеква за решение на високо равнище да се отслаби защитата на биологичното разнообразие в ЕС. Това е още по-притеснително, предвид че комисарят, в чието портфолио влиза околната среда, идва от страна, чието правителство е подложено на сериозни критики заради неприлагането на законодателството за защита на птиците. Новият комисар ще е в позиция да промени това законодателство.
• Сливането на климатичния и енергийния ресор и поставянето на техния комисар под шапката на заместник-председателя и комисар по енергетика на ЕК, може да означава, че справянето с климатичните промени се смята за подчинено на съображенията на енергийния пазар.
• Изборът на комисар по климата и енергетиката с добре известни връзки с нефтената индустрия повдига въпроси за конфликт на интереси.
• Прехвърлянето на отговорността за отношенията с Европейската агенция по химикалите, чиято работа е да предпазва гражданите на ЕС от вредни химикали, от Генерална дирекция „Околна среда“ в Генерална дирекция “Предприятия и промишленост“ показва ясна склонност към приоритизиране на бизнес интересите над опазването на човешкото здраве и околната среда и е в противоречие с целите на регламента REACH.
• Фактът, че устойчивото развитие, ефективното използване на ресурси и зелената икономика не са покрити на ниво заместник-председател предполага, че Комисията ще работи с остарялата парадигма на икономически растеж, която облагодетелства индустрията и работните места на миналото, за сметка на тези на бъдещето, и е откъсната от ограниченията на реалния свят.
• Обещанието на новият председател на Комисията да не допуска законодателни инициативи, които не отговарят на приоритетите му, заедно с практическата липса на екологични приоритети, внушава де факто спиране на работата по европейските екологични политики.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2836 посещения

OFF

Последно качено » Новини