Календар

Започват публичните консултации по изработване на националния FSC стандарт за България

Започват публичните консултации по изработване на националния FSC стандарт за БългарияКонсултациите по първата чернова на националния FSC стандарт за България ще се проведат в периода 2 декември 2014 г. – 31 януари 2015 г.

Националният FSC стандарт за България се разработва съгласно Процедурата за изготвяне на национални стандарти (FSC-STD-60-006 V1-2) на Съвета по стопанисване на горите (Forest Stewardship Council ®). Съгласно процедурата на FSC, обществените консултации се провеждат в срок от 60 дни. В горепосочения срок, всички заинтересовани страни могат да изпращат своите писмени коментари по документа на следната електронна поща: standart@wwfdcp.bg или на адрес: София 1000, ул. Иван Вазов 38, ет. 2, ап. 3-4, офис на WWF България.

Документът може да бъде изтеглен от уебсайта на WWF България: http://www.wwf.bg/news_facts/publications/.

Изготвянето на национален FSC стандарт за България е инициирано и се подпомага от WWF България. Процесът се осъществява от работна група, която е регистрирана официално в отдел „Политика и стандарти“ на FSC през август 2014 г. Съгласно процедурата на FSC e сформирана работна група от равен брой експерти от трите основни и задължителни сектора, които имат отношение към управлението на горите – социален, природозащитен и икономически. Експертите от работната група ще разгледат коментарите на заинтересованите страни и ще ги интегрират в стандарта съобразно тяхната релевантност и допустимост преди да започне разработването на втората чернова. Втората чернова на стандарта отново ще бъде предоставена за обществени консултации.

FSC (Forest Stewardship Council) е международна неправителствена организация, чиято основна цел е да създава и прилага инструменти за по-щадящо отношение към горите. FSC е етикет, лого, сертификат и набор от строги принципи и критерии за отговорно управление на горите.

Горските стопанства и компаниите, сертифицирани според изискванията на FSC демонстрират отговорно отношение както към околната среда, така и към социалните и културни нужди на хората, работещи и живеещи в горите. Ето защо FSC e един от най-уважаваните и разпознаваеми знаци сред отговорните потребителите на продукти от горите. Стандартът е използван и от най-големите природозащитни и социални организации. Все повече компании и стопанства в цял свят предпочитат да бъдат сертифицирани според принципите и критериите на FSC, за да станат част от отговорния бизнес и пазар.

В света вече има около 185 милиона хектара сертифицирани гори и над 28 000 сертифицирани компании по веригата за търговия с дървен материал и производство на продукти от дървесина. Към момента в България са сертифицирани почти 20 % от горите и 100 компании за преработка и търговия с дървесина. Очаква се сертифицираните гори в България през 2015 г. да нараснат до 40% от общата площ на горите.

FSC има система за контрол на горите и компаниите, които са получили FSC сертификат. Ако една гора, търговец на дървесина или производител са сертифицирани, те биват ежегодно одитирани от независими международни сертифициращи и одитиращи компании за спазване на принципите на FSC.

Поради местната специфика и с цел да се повиши качеството на сертифицирането и одитирането на горите в България е необходимо международните общи индикатори на FSC да се адаптират за България, чрез изготвянето на национален FSC стандарт.

Още за FSC:
http://www.wwf.bg/what_we_do/forests/fsc/;
https://ic.fsc.org/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1788 посещения

OFF

Последно качено » Новини