Календар

Регулаторното сътрудничество, предвидено в търговското споразумение между ЕС и САЩ, ще понижи стандартите

Регулаторното сътрудничество, предвидено в търговското споразумение между ЕС и САЩ,  ще понижи стандартитеОт Екологично сдружение За Земята и сдружение „Солидарна България“ съобщиха, че 152 граждански организации от Европа са излезли с общо становище [1] относно един от най-спорните аспекти на търговското споразумение между ЕС и САЩ (ТТИП) – регулаторното сътрудничество. Сред тях и няколко български. Организациите са категорично „против“ посоката на преговорите по ТТИП в областта на регулирането на жизненоважни области като химикали, хранителни стандарти, обществени услуги в сферата на здравето и безопасността.

Повод за тази масова реакция стана последната изтекла позиция на ЕК във връзка с глава „Регулаторно сътрудничество“ [2]. От нея става видно, че Европейската комисия предлага система, която може да доведе само до допълнителни пречки пред разработването на стандарти в обществен интерес, тъй като те ще бъдат приемани, само ако не влияят на "търговията и инвестициите". Този механизъм дава безпрецедентна възможност за намеса на бизнес лобитата – те ще могат да спрат всяка нова регулация, която би могла да повлияе върху търговията и инвестициите. Предложението еднозначно приоритизира бизнеса над публичния интерес. Тази процедура ще даде огромна власт на малки групи служители, неизбрани от никого, да спират или обезсилват регулации и стандарти.

Ивайло Попов от За Земята коментира: „Регулаторното сътрудничество е част от постепенната, но неотклонна атака срещу принципа на предпазливостта, прилаган в Европа. То е част от поетапното широко отваряне на вратите за ГМО, шистов газ, хормони на растеж в месото, наноматериали и такива, които разрушават ендокринната система.“

Организациите критикуват ЕК за нейното настояване за повече „съвместимост“ между законите от двете страни на Атлантика и за „регулаторна среда, която насърчава конкуренция“. Според тях съвместимостта ще доведе до „занижаваща хармонизация“, както показа доклад на Европейския парламент, публикуван през юли 2014г. [3]

Ваня Григорова от „Солидарна България“ допълни:
„Дни след като ЕК съобщи, че оповестява на сайта си всички налични документи по преговорите за ТТИП, към десетките вече изтекли документи беше добавен още един. Поредно доказателство, че Комисията публикува само ПР брошури и продължава да крие важните теми, които се обсъждат.
В началото водеща идея на Европейския съюз беше солидарността. С механизма за регулаторно сътрудничество, където основен критерий за приемане на закони ще бъде неприкосновеността на търговията, ЕК по същество казва, че основна ценност вече е бизнесът.“

Бележки:
[1] „ТТИП: Регулаторното сътрудничество е инструмент за блокиране и отслабване на обществените стандарти, които са в интерес на граждани, работещи, потребители и околната среда“
[2] http://corporateeurope.org/international-trade/2014/12/ttip-covert-attacks-democracy-and-regulation
[3] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514007/AGRI_IPOL_STU%282014%29514007_EN.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3342 посещения

OFF

Последно качено » Новини