Календар

Онлайн излъчване на среща за плановете за управление на речните басейни

Онлайн излъчване на среща за плановете за управление на речните басейниНа 12 и 13 февруари (четвъртък и петък) 2015 г. от 10:00 ч. в Бета Хаус София ще се проведе работна среща между Басейновите дирекции и неправителствени организации с екологична насоченост на тема актуализацията на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в България. Форумът ще бъде открит от министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева.
Работната среща ще бъде излъчвана и двата дни на живо в youtube канала на Прозрачни планини - https://www.youtube.com/watch?v=hk2DTkbsr2A (част 1)
https://www.youtube.com/watch?v=Si8CjeCSPk4 (част 2)

Цели на работната среща

Целите на срещата са подобряване на взаимодействието между Басейновите дирекции и НПО и подпомагане постигането на общи подходи при разработването на ПУРБ. Като организатори силно се надяваме да се постигне добра обратна връзка между заинтересованите страни относно формулирането на проблемите при управлението на водите и възможните решения. Очакват също, че тези консултации с обществеността в рамките на актуализацията на ПУРБ ще способстват за планирането на адекватни мерки за подобряване състоянието на реките и за успешното им прилагане.

Плановете за управление на речните басейни 2010-2015 г.

„Прозрачни планини” напомнят, че през 2010 г. в Екологичните оценки на ПУРБ са заложени адекватни мерки, които да намалят негативния ефект от мВЕЦ върху реките. В следващите няколко години обаче, самите планове и техните мерки не са добре координирани и това, както и липсата на опит, е попречило на ефективното им прилагане. Тъй като през 2015 г. предстои актуализация на ПУРБ, тези проблеми могат да бъдат решени, така че в България да останат живи реки.
Гражданско участие

Екипът на „Прозрачни планини” се надява на успешно сътрудничество с МОСВ и отделните Басейнови дирекции и в тази връзка предлага своите идеи за решение на сегашните проблеми с мВЕЦ-овете на електронната платформа за обсъждане на ПУРБ – www.prozrachniplanini.org.

Работната среща се организира от „Прозрачни планини” съвместно с WWF България и с подкрепата на МОСВ.

Въпроси към участниците в дискусията може да задавате на блога на Прозрачни планини на адрес: http://blog.prozrachniplanini.org или като коментар в Youtube

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2038 посещения

OFF

Последно качено » Новини