Календар

Европейската комисия признава ключовата роля на Натура 2000 за подпомагането на застрашените местообитания и видове

Европейската комисия признава ключовата роля на Натура 2000 за подпомагането на застрашените местообитания и видовеНад 120 000 европейски граждани вече подкрепиха запазването и развитието на Натура 2000: http://wwf.bg/keepnature

Тази седмица Европейската комисия публикува новата си оценка за състоянието на околната среда в Европейския съюз. Данните за продължаващата загуба на биоразнообразие и тежкото състояние на европейската природа не са новина. Но за първи път, с примери от цяла Европа, докладът демонстрира, че когато се защитава и управлява правилно, природата може да се възстанови. За WWF е важно потвърждението, че европейските директиви за птиците и местообитанията (с които е създадена Натура 2000) са ефективни и се признават като главните юридически инструменти, осигуряващи опазването на природата в Евросъюза.

Тони Лонг, директор на отдела по европейски политики на WWF, коментира доклада така: „Председателят Юнкер трябва внимателно да прочете този доклад, подготвен от собствената му Комисия, който показва кои са подходящите инструменти за опазването на европейската природа и по този начин да подкрепи възстановяването на нашата икономика. Европа държи в ръцете си огромно съкровище, което трябва да се защитава срещу все по-големите заплахи от интензивното земеделие и неустойчивото развитие на енергийния и транспортния сектор. Има добри начини да работим с природата и те винаги ни се отплащат.”

В момента Еврокомисията провежда текущата оценка на европейските директиви за природата. Част от него е допитването, адресирано до всички европейски граждани, за пригодността и успеха на Натура 2000. WWF, заедно с други водещи екоорганизации, предлага възможност за обединение и подкрепа на Натура 2000, подкрепена вече от над 120 000 европейски граждани: http://wwf.bg/keepnature, #NatureAlert.

Докладът на Комисията потвърждава лошото положение на природата в Европейския съюз, където едва 23% от видовете и 16% от местообитанията са в добро състояние. Интензивното селско стопанство, както и увреждащата енергийна и транспортна инфраструктура, са основните причини за настоящия упадък на природата. Пример за това е драматичното състояние на реките, влажните зони и езерата – 51% от местообитанията във влажните зони са в лошо състояние.

WWF се надява, че докладът ще има силен принос към провежданата в момента от Европейската комисия оценка на европейските Директиви за птиците и местообитанията, която трябва да реши дали те изпълняват предназначението си. В своето заключение Комисията признава ключовата роля на Натура 2000 за подпомагането на застрашените местообитания и видове. WWF призовава европейските политици в Брюксел и страните-членки да обмислят сериозно тези заключения, когато в следващите няколко месеца вземат решението си за бъдещето на европейските закони за природата.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1781 посещения

OFF

Последно качено » Новини