Календар

С голямо мнозинство Европейският парламент гласува срещу ревизията на европейските екозакони

С голямо мнозинство Европейският парламент гласува срещу ревизията на европейските екозакони В отговор на вчерашното гласуване в Европейския парламент в подкрепа на запазването на Директивите за птиците и за местообитанията – Натура 2000, международната неправителствена организация WWF призовава Европейската комисия да последва този пример и също да подкрепи Директивите през пролетта на 2016 г.

Евродепутатите са гласували приемането на доклада за Междинната оценка на европейската стратегия за спиране на загубата на биоразнообразие до 2020 г. Вотът, който получи подкрепата на почти всички членове на Парламента, подчертава значимостта на Директивите за птиците и местообитанията и нуждата от пълното им прилагане и запазване. В доклада Европейският парламент се противопоставя на възможната ревизия на двете директиви с аргумента, че „това ще доведе до отслабване на законовата им защита и финансиране и ще е лошо за природата, за хората и за бизнеса“. Според него директивите са достатъчно гъвкави, за да гарантират, че икономическото развитие и защитата на природата ще вървят ръка за ръка.

Европейският парламент призовава за по-подходящи природозащитни и управленски мерки, за достатъчно финансиране и координираност с останалите европейски политики, като например в областта на селското стопанство и енергетиката, за да е успешно възстановяването на видовете и местообитанията до 2020 г. Подобна е и позицията на WWF, други неправителствени организации и правителства на европейски страни.

Заедно със своите партньори от коалицията „За да остане природа в България“, WWF ангажира активно институциите в подкрепа на Натура 2000. На 30 октомври 2015 г. представители на коалицията обсъдиха с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева бъдещето на екомрежата. Министър Василева потвърди тезата, че рамката и целите на европейските директиви за Натура не трябва да се променят.

„Натура 2000 е един от малкото всепризнати, работещи, наднационални инструменти за природозащита в света – коментира Веселина Кавръкова, ръководител на WWF България. – Екомрежата е едно от големите постижения на Европейския съюз, което дава възможности за трансгранично опазване на гори, реки, растителни и животински видове и така осигурява ресурси и здравословна околна среда за общността на европейските държави. Този модел е шанс за Европа и възможност за останалата част от света и е много важно да бъде подкрепен и развит” – подчертава Кавръкова.

Припомняме, че в обща позиция 9 страни членки на ЕС се застъпиха за природозащитното законодателство и акцентираха на това, че основният проблем не са директивите, а по-скоро тяхното прилагане. Единайсет от министрите на околната среда на държавите-членки, също заявиха, че страните им ще подкрепят запазването на мрежата и ще настояват за качественото й прилагане.

Част от процеса на оценка на законодателството за Натура беше и допитването до всички европейски граждани, проведено от Европейската комисия по-рано тази година. Над 520 000 души заявиха подкрепата си за Натура 2000. Процесът на оценка се води от Комисията и се очаква да завърши през 2016.

Допълнителна информация:

За периода 1990 – 2010 г. стойността на икономическите загуби от природни бедствия в Европейския съюз се равнява на ок. 163 милиарда евро. Защитените зони, като Натура 2000, поддържат здравословни и процъфтяващи екосистеми, които имат жизненоважна роля в смекчаване на ефектите от тези бедствия.
В Европа ок. 4,4 милиона работни места и 405 милиарда евро годишен оборот зависи от поддържането на здравословните екосистеми – значителна част от които се намират в границите на мрежата Натура 2000.
Мрежата Натура 2000 съхранява ок. 9,6 милиарда тона въглерод, еквивалентни на 35 милиарда тона въглероден диоксид (на сотйност между 600 и 1130 милиарда евро, към 2010 г.).
Според скорошно изследване на Комисията ползите, произтичащи от Натура 2000 са от порядъка на 200 – 300 милиарда евро годишно.


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2059 посещения

OFF

Последно качено » Новини