Календар

Нови ветрогенератори край Шабла

РЕШЕНИЕ № 177 от 4 март 2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с § 6, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6, ал. 3, чл. 135 и 136 ЗУТ, чл. 28, ал. 1, 2 и 5 от Наредба № 7 на МРРБ и Решение № IV.3/21.ХI.2007 г. на ОЕСУТ от собственика “Борко” - ЕООД, с управител Борислав Кирчев Петров, Общинският съвет - гр. Шабла, одобрява проект за изменение на ТУП (ОУП) от 1997 г. за промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на ветрогенератори в обхват ПИ 16095.17.87 с площ 7996 кв. м, ПИ 16095.17.88 с площ 18 542 кв. м, ПИ 16095.19.78 с площ 8958 кв. м и ПИ 16095.27.53 с площ 19 636 кв.м в землище с. Горичане, община Шабла, област Добрич; ПИ 58596.10.26 с площ 21 875 кв. м, ПИ 58596.10.47 с площ 9777 кв. м. в землище с. Пролез, община Шабла, област Добрич; ПИ 83017.28.35 с площ 4193 кв.м, ПИ 83017.30.539 с площ 5999 кв. м, ПИ 83017.30.544 с площ 8894 кв. м, ПИ 83017.30.545 с площ 15 260 кв. м, ПИ 83017.31.155 с площ 9934 кв.м и ПИ 83017.34.22 с площ 11 197 кв. м в землище гр. Шабла, община Шабла, област Добрич.

Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: Здр. Йорданов

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2348 посещения

OFF

Последно качено » Новини