Календар

Българите са против сечите и застрояването в планините

Българите са против сечите и застрояването в планинитеWWF и Алфа Рисърч представиха резултатите от проучване на нагласите към природозащитата

Международната природозащитна организация WWF представи пред журналисти социологическо проучване за обществените нагласи сред българите към опазването на околната среда, проведено от „Алфа Рисърч“. 76% от българите определят като най-сериозен проблем пред българската природа изсичането и унищожаването на горите. 65% от отговорилите биха подкрепили забрана за ново строителство, включително на туристическа и спортна инфраструктура.

„Окуражаващо е да се види до каква степен обществото е чувствително на тема опазване на природата“ – коментира Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF-България. На въпроса на WWF, зададен през 2014 г. смятат ли българите, че опазването на природата пречи на икономическото развитие, 31% са отговорили „напротив, помага“, а 39% са отговорили, че по-скоро не пречи – общо 70% смятат, че природозащитата не е пречка за икономическия просперитет. „Това подкрепя и нашето виждане, че противопоставянето на икономика и опазване на природата е неправилно, и че опазената природа може да е източник за добро развитие в бъдеще“ – изтъкна още Кавръкова.

„От 2006 г. насам наблюдаваме устойчиво обществено мнение по няколко теми – първо гората и изсичането и след това строителството – анализира резултатите Станислав Стоянов от „Алфа Рисърч“. Гората е ресурс, който е видим навсякъде в страната и ставащото с нея е най-забележимо за обикновения човек. Наблюденията на медиите показват, че дебатът за строителството в защитени територии е видим повече като конфликт между две страни. „Нашите проучвания през годините обаче показват, че общественото мнение не е така полюсно разделено – отбелязва Стоянов. – В мнението на хората икономика и екология не са толкова противопоставени. Хората по-скоро възприемат икономиката и екологията като нещо, което може да върви ръка за ръка.“

От проучването става ясно, че зелените организации продължават да се ползват с най-голямо доверие сред организациите и институциите, които би трябвало да се грижат за природата. След тях очакванията на българите са насочени към общини и кметове, на трето място са националните институции. Бизнесът и политическите партии са длъжници на природата – българите имат много ниски очаквания, че тези две групи полагат усилия за природозащита.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2125 посещения

OFF

Последно качено » Новини