Календар

Стартира втората част от европейската кампания в защита на Натура 2000

Стартира втората част от европейската кампания в защита на Натура 2000В 14 държави от Европейския съюз започна „Усили звука на природата“ – втора част на европейската кампания на над 100 природозащитни организации в защита на Директивите за птиците и местообитанията. Тези ключови директиви определят обхвата и функционирането на мрежата от защитени територии Натура 2000. WWF е сред лидерите на инициативата, чиято основна цел е да накара държавните ръководители и политическите лидери да се обявят категорично в защита на европейското природозащитно законодателство.

До края на юни в Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Словакия, Словения, Португалия, Румъния, Унгария, Франция, Холандия, Хърватия и Швеция хората ще имат възможност да се докоснат до звука на природата. Като подбере звуците на различните природни стихии и на европейски видове животни, всеки ще може да създаде своя уникална природна песен и да я изпрати с послание до министъра на околната среда в своята държава, както и до Европейската комисия в Брюксел.

„С „Увеличи звука на природата“ искаме да помогнем на жителите на континента отново да се насладят на шума на морето и птичите песни, и да изпратят ясно послание на политиците да защитават по-добре природата и здравето ни. Понякога това се подценява, затова във видеото, което придружава кампанията, отново напомняме за огромните ползи, които досегът с природата има върху здравето и благополучието на хората“ – отбелязва Жьонвиев Понс, директор на европейския офис на WWF.

Кампанията „Увеличи звука на природата“ е част от коалицията неправителствени организации #NatureAlert, основана миналата година, за да не се допусне преразглеждането и отслабването на Директивите за птиците и местообитанията, съставляващи мрежата Натура 2000, от Европейската комисия. През 2015 г. кампанията мобилизира половин милион души, 12 национални правителства и Европейския парламент да се противопоставят на отварянето на директивите и в подкрепа на по-доброто им прилагане. До края на юни 2016 г. се очаква Европейската комисия да представи първоначалната си позиция на правителствена конференция, организирана от холандското председателство в Амстердам.

„В този процес България има равностойно място заедно с другите европейски страни и нейният глас ще има същата тежест, припомня Катерина Раковска, експерт „Защитени територии“ във WWF. – България би трябвало да се гордее с природата си, която съхранява като свое, но и като европейско достояние. За това е важно българското министерство на околната среда да има ясна и последователна позиция, която най-добре ще защити нашата природа. В момент, когато единствено Натура 2000 опазва реките, половината от старите гори, черноморското крайбрежие и ключови влажни зони, когато екомрежата се е превърнала в символ на желанието на едно поколение за по-достоен живот, за по-добра и здравословна околна среда, за ясни правила, за противопоставяне на ограбването на страната ни, за защита на традициите ни, е важно нашият министър на околната среда да покаже на европейските ни партньори колко важна е тази мрежа за нас и как тя ни е помогнала да защитим и развием природните си ресурси“, допълва Раковска.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1444 посещения

OFF

Последно качено » Новини