Календар

Банско с нови осем квартала с 40 000 хиляди легла

Банско с нови осем квартала с 40 000 хиляди леглаНатискът за застрояване на Национален парк Пирин реално нараства!

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ предупреждава, че екоминистерството без екологична оценка разрешава застрояването на град Банско с още 8 селищни образувания, в които има капацитет за допълнителни 40 хиляди легла. Така обитателите на Банско могат да достигнат до 60 хиляди души в пиковите моменти. Обръщаме внимание на факта, че новата пречиствателна станция на града е с капацитет на 30 000 еквивалент жители.

Някои от новите квартали граничат с Национален парк Пирин. В един от тях е замислено да се сложи и долна станция на неразрешената втора кабинкова линия за ски зона Банско, която по закон няма как да бъде изградена легално.

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград е одобрила за застрояване без екологична оценка тези нови 2600 декара край Банско. Само в тези осем селищни образувания се очаква новата застроена площ да достигне 3 милиона кв.м., от която 750 000 кв.м. вече са построени.

През последните 15 години Банско се разрасна като град от малко над 9000 души население до курортен комплекс с около 20 хиляди легла. Ски зона Банско, построена с концесия върху изключителната държавна собственост, каквато е Национален парк Пирин, е била разчетена за тези първоначални 9000 души. Това увеличаване на застроените площи в град Банско не е обвързано с потенциала на града – даже оптимистичната прогноза за брой на жителите на Банско, разгледана в Общия устройствен план на общината, предвижда намаляване на настоящия брой жители до 2035 година.

Съответно натискът да се позволи застрояване на Национален парк Пирин се увеличава. Съгласно готвения нов план за управление на парка се предвижда увеличаване с 14 пъти (!) на зоната за ново строителство в сърцето на планината, както и промишлен дърводобив и сеч върху 60% от територията на националния парк (при 0% сега).

Коалицията "За да остане природа в България“ ще обжалва решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград пред министъра на околната среда и водите заради нарушаване на Закона за опазване на околната среда. Природозащитниците готвят национален протест срещу разрушаването на уж защитената природа на България.

Решението на РИОСВ-Благоевград:
http://riosvbl.org/images/stories/R_OVOS/Precenki_EO_2014/BD-13-EO-2016.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4192 посещения 5 коментара

Коментари

 1. mCo
  2016-09-21 00:01:52

  Описание на плана от съгласуването с РИОСВ: http://riosvbl.org/images/stories/R_OVOS/Precenki_EO_2014/BD-13-EO-2016.pdf

  На парче в планираните селищни образувания има вече реализирано строителство и такова в строеж, но има все още и земеделски земи, които ще бъдат урегулирани, съответно подготвени за застрояване с този план.

  Площта на тези територии, така както е посочена в решението на РИОСВ по данни от Община Банско е следната:

  "Зони с одобрен ПУП – 840 дка;
  Зони с реализирано строителство – 565 дка;
  Свободни зони с одобрен ПУП – 275 дка;
  Терени за инфраструктура – 176 дка;
  Свободни зони – земеделски земи – 878 дка;"

  От посочените цели на плана става ясно, че той ще въведе регулация и на нови територии с цел урбанизацията и застрояването им:
  "Специфична цел 2:
  Да се постигне регулиране и балансиране на отделните елементи, съществуващи и нови, с цел по-нататъшна урбанизация, съобразена с перспективното развитие на територията на града и Ски–зоната с център гр. Банско.
  Специфична цел 3:
  Създаване на условия за изграждане и повишаване на качеството на средата и техническата инфраструктура на изградените части на селищните образувания и на все още неизградените части от нея."

  По отношение на земеделските земи на територията е посочена следната задача на плана:
  "Урегулиране на земеделски земи
  Намерението на възложителя е земеделските земи в разработваната територия да бъдат урегулирани, съгласно предвижданията на ОУП на Община Банско."

  Предвидено е и ново водовземане, за да може да се обезпечи водоподаване за новите квартали към планината:
  "В селищно образувание «Карантията» е предвиден терен за нов напорен резервоар за захранване с
  вода на имотите във високата зона, като предстои неговото изграждане."

  Тоест с плана ще бъдат ново урбанизирани 878 дка, които към момента се водят земеделски земи.

 2. Нана
  2016-08-31 18:36:44

  Пак си измисляте някакви небивалици. Къде ги видяхте тези 40 хиляди легла ново строителство?

 3. ...
  2016-08-30 20:15:28

  Коментарът е премахнат

 4. ...
  2016-08-30 19:46:16

  Коментарът е премахнат

 5. Георги
  2016-08-30 17:18:14

  Поредни клевети от зелените мошеници. Кметът на Банско каза, че става дума за нови улици, а за направата на нови квартали. Но в България може да се посегне на всяко хубаво нещо, стига някой да има интерес.

OFF

Последно качено » Новини