Календар

Забраняват сечите във вековни гори

Забраняват сечите във вековни гориИздадената заповед на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за определяне на 109 000 хектара вековни гори е значима стъпка за защита на дивата природа в България. Тя е резултат от дългогодишните усилия на лесовъди и природозащитници да удовлетворят обществените очаквания и е отражение на съвременните схващания, че гората не е само дървесина.

Освен емоционалната им стойност, като повод за гордост и източник на вдъхновение за българите, вековните гори имат най-голямо значение за опазване на водите, пречистване на въздуха и съхраняване на биологичното разнообразие.

„Заповедта на МЗХ произтича от ангажиментите, поети от държавата, за прилагане на европейското природозащитно законодателство по отношение на екологичната мрежа Натура 2000 – коментира новината Нели Дончева, ръководител „Гори“ във WWF. – По примера на други европейски държави определен процент от горските местообитания в Натура 2000 се оставят без човешка намеса. Това може да бъде образец за установяване на баланс между икономическите, социалните и природозащитни интереси.“

За защита на вековните гори през последното десетилетие със своята дейност допринасят Институтът за гората към БАН, Лесотехническият университет, Коалицията „За да остане природа в България“ и прогресивни лесовъди в горските стопанства.

„WWF проучи над 150 000 хектара гори в Западни Родопи, Стара планина и Средна гора – допълни инж. Александър Дунчев, експерт „Гори” във WWF. – Благодарение на теренните експедиции са установени и картирани 25 000 хектара вековни гори със съвременни научни методи. Част от тези гори са включени в заповедта на министерството.“

Според него грижата и задължението да се опази този безценен ресурс не е само на държавата, а и на всички граждани. Публичната онлайн платформа на WWF за горите в България е достъпна за всеки и на нея може да се открие къде са вековните гори и при нужда да се използва за тяхната защита.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1743 посещения

OFF

Последно качено » Новини