Календар

Голям ден за природата! Европейските директиви на Натура 2000 са спасени

Голям ден за природата! Европейските директиви на Натура 2000 са спасениКампанията на WWF и на 200 други организации убеди Европейската комисия да запази природозащитните закони

Европейската комисия единодушно реши на заседание в сряда да не преразглежда европейските природозащитни закони – Директивите за птиците и местообитанията. До историческото решение се стигна след кампания на над 200 природозащитни неправителствени организации, сред които и WWF, продължила почти две години.

В този период публичната консултация, отворена от Комисията на Жан Клод Юнкер, доведе до най-мащабната обществена мобилизация в историята на Съюза – над 500 000 души от цяла Европа изразиха своята воля директивите, които съставляват гръбнака на Натура 2000, да бъдат запазени, а прилагането им да се подсили.

„Решението е изключително важно както за Европейския съюз, така и за България. Взето в сложен исторически момент, то показва, че Общността продължава да има амбициите и възможностите да бъде световен лидер в налагането на стандарти в редица области, в това число и в грижата за природата – посочи Веселина Кавръкова, ръководител на WWF-България. – Мрежата Натура 2000 е уникален за света инструмент, предназначен да опазва природата на наднационално ниво. Ключово за нас като европейци е да показваме максимално отговорно отношение към собствената си природа и да демонстрираме, че е възможно загубата на местообитания и видове да бъде спряна на територията на континента.“

България е сред най-заинтересованите страни от доброто функциониране на мрежата. Тя е на трето място в Европа по процент от територията, попадаща под закрилата на Натура 2000. Това е така, тъй като все още разполагаме със зони със запазена дива природа. Много е важно да осъзнаем какво богатство са те за нашата страна и да ги защитим. В момента WWF провежда световна кампания в подкрепа на нашия национален парк "Пирин", който също е под защитата на Натура 2000. „Нека си пожелаем и тази кампания скоро да завърши с пълна победа, подобно на кампанията за директивите. Европейците решават: всеки може да даде гласа си на wwf.bg/pirin“, подчерта Кавръкова.

„Днес беше взето единодушно решение, че европейското природозащитно законодателство е пригодно да защитават природата и здравето ни. Комисията Юнкер сега трябва да предложи силен план, с който да се справи с недостатъчното прилагане на тези закони, да осигури подсилването им и да вземе ефективни мерки срещу неустойчивото развитие. И най-добрият закон не струва колкото хартията, върху която е написан, ако не се прилага достатъчно добре!“ – изтъкна Андреас Баумюлер от Европейския офис на WWF.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2230 посещения 4 коментара

Коментари

 1. Димитров
  2016-12-12 09:13:19

  И да триете коментарите, които са Ви неугодни, и да не ги триете - все тая! Хората в България не са почувствали ползата от приложението на Директивите за птиците и местообитанията! Вече 10 години БГ е член на ЕС, а населението на защитените зони все повече намалява. Това, като правило, са най-изостаналите райони на страната. Натура 2000 в нашенския, побългарен вариант, с нищо не допринася за благоденствието на местното население от засегнатите райони! Ако има някъде малки изключения, те са в потвърждение на правилото. Поради това и общественото доверие към т.нар. "зелени" партии и присъдружните им "природозащитни" НПО клони към нула! Думите "еколог" и "природозащитник" се превърнаха в синоним на изнудвач и рекетьор! Замислете се сериозно! Триенето на коментарите не помага! Нужен е дебат! В живота не всичко се получава така, както само едната страна в даден спор го желае!

 2. ...
  2016-12-09 13:58:22

  Коментарът е премахнат

 3. Танев
  2016-12-08 23:14:41

  Е и на какво се радвате толкова? Тези закони са морално и технически остарели. Писани са от родителите на нашите родители. Как смятате, че те могат да бъдат полезни в новата ни действителност? За това и изсякоха горите ни и ги изнесоха. Защото законите ни са добри. Има много пропуски в това законодателство и те се виждат с просто око. Явно обаче някои организации представящи се уж за зелени, успешно успяват да заобиколят тези закони и не им е удобно те да бъдат осъвременени.

 4. ...
  2016-12-08 18:36:06

  Коментарът е премахнат

OFF

Последно качено » Новини