Календар

WWF: Стига паркове на хартия. Европейската природа трябва да има реална защита

WWF: Стига паркове на хартия. Европейската природа трябва да има реална защитаДнес в Брюксел международната природозащитна организация WWF връчва на комисаря по околна среда Кармену Вела доклад с препоръки за подобряване на функционирането на европейската мрежа от защитени територии Натура 2000. В доклада са включени и негативни примери за функциониране на мрежата от България. Европейският съюз е изградил един от най-новаторските, наднационални системи за природозащита в света – мрежата Натура 2000. Но прилагането й може да се подобри и защитата на природата на много места да заработи реално, а не да остане зададена само на хартия, се казва в доклада.

Проучването показва и добрите примери за опазени застрашени видове и за икономически просперитет, когато природозащитните мерки са прилагани ефективно от местните власти и от Европейската комисия.

България единствена от държавите-членки, представени в доклада, присъства в него с два негативни примера за неефективно прилагане на Натура 2000 – Пирин и Янтра.

Национален парк „Пирин“, е обект от световното наследство на ЮНЕСКО и част от европейската мрежа Натура 2000, но въпреки това е застрашен, подчертава Катерина Раковска, експерт по защитени територии във WWF. Проектопланът за управлението му през следващите 10 години предвижда още строежи и разширяване на ски зоните до 7% от територията на парка, в сравнение с 0,6% от сега действащия план, приет през 2004 г. В допълнение към това, Министерски съвет обмисля узаконяването на всички съществуващи незаконни строежи в парка, допълва Раковска.

Не е извършена адекватна оценка на въздействието на плана върху природните обекти, опазвани от Натура 2000 в Пирин, а вече има данни за видове - мечка, вълк, дива коза, глухар, засегнати от функицонирането на съществуващите ски-зони.

Необходимо е България спешно да приеме консервационни цели за защитена зона Пирин и да се справи с проблема на незаконните строежи от миналото. Тъй като изработването на план за управление е финансирано от Европейската комисия, тя, от своя страна, трябва да се увери, че европейските фондове се изразходват целесъобразно и не допринасят за по-нататъшно унищожаване на това уникално място, подчертава Катерина Раковска.

Хидроенергетиката има редица доказани отрицателни въздействия върху реките в България, в т.ч. намаляване на водния отток, миграционни бариери, нарушаване на потока от седименти и унищожаване на крайречните местообитания. Ако всички предвиждани проекти се реализират, броят на ВЕЦ може да се удвои. Макар че България е въвела забрана за нови водноелектрически централи в обекти от Натура 2000, многобройните вратички в законодателството и неправомерното му прилагане поставят ценни видове и местообитания, като тези на река Янтра, под заплаха, казва Любомир Костадинов, експерт в програма "Води" на WWF.

България, на трето място в Европа по площ в Натура 2000, вече се възползва от мрежата – тя често е единствената защита на незастроени черноморски плажове, като Камчийски пясъци, благодарение на Натура в България има забрана за ГМО, почти 90 % от старите гори са под защитата на Натура 2000, мрежата е единствената защита и на последните, частично запазени естествени реки у нас.

Доклада на английски език, резюмето му на български език, снимки от обектите, представени в доклада и видео от кампанията на WWF за опазване на Натура 2000 може да изтеглите от този линк: https://we.tl/VYv2uJLdyE.

снимка: Константин Иванов, WWF

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2196 посещения

OFF

Последно качено » Новини