Календар

FSC се разграничи от „Швайгхофер“ след жалбата на WWF

FSC се разграничи от „Швайгхофер“ след жалбата на WWFWWF приветства решението на FSC да се разграничи от австрийската дърводобивна компания „Холциндустри Швайгхофер“ и я призовава да предприеме действия срещу незаконната търговия с дървесина и срещу слабостите в своето управление на този процес.

„Взетото от FSC решение е единственото правилно действие – коментира Йоханес Занен от горската програма на WWF. – Въпреки че имаше възможност да предприеме конкретни стъпки, за да промени практиките си, „Швайгхофер“ не успя да осъзнае отговорността за нередностите в своята мрежа за доставки и да ангажира официално заинтересованите страни – част от условията, поставени от FSC.“

FSC започна разследване на „Швайгхофер“ – една от най-големите европейски дърводобивни компании – в отговор на жалбата на WWF, подадена през ноември 2015 г. Независимият панел, назначен, за да разследва обвиненията срещу компанията, стигна до заключението, че тя е въвлечена в незаконна търговия с дървесина и че бизнес практиките ѝ противоречат на целите на FSC. По време на пробационния период WWF настоя организацията да продължи с разследването на въпроси като законността и фалшивите данни за постъпващата дървесина, повдигнати още в първоначалната жалба.

Това и новите обвинения, изникнали в хода на разследването, доведоха FSC до заключението, че удължаването на пробацията е неприемливо.

„Взетото от FSC решение е силен сигнал, че организацията поддържа най-висок стандарти в отстояването на своите принципи и ценности – коментира новината Нели Дончева, ръководител програма „Гори“ във WWF. – Очакваме проблемите пред сертификацията в България да бъдат разрешавани също толкова ефективно и категорично.“

WWF препоръчва на „Швайгхофер“ да се ангажира с ясна политика за произхода на дървесината, която преработва, така че да гарантира законния произход на сертифицираната и недопускане на незаконна дървесина.

За WWF прозрачността е от съществено значение при мерките за справяне с незаконния дърводобив и за да се избегне смесване на незаконната със законна дървесина на пазара. „Това може да се постигне чрез прилагане на стриктен контрол от страна на държавните органи и създаване на възможности за граждански контрол на дейностите в горите. WWF счита FSC за надеждна и работеща система за сертификация и смята, че официалното присъствие на FSC в България би допринесло за подобряване качеството на сертификацията и дорбото управление на горите и горските ресурси“ – добави още Дончева.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2019 посещения

OFF

Последно качено » Новини