Календар

Днес е денят на Натура 2000

Днес е денят на Натура 2000 Отбелязваме 25 години от създаването на европейската мрежа от защитени територии

Преди 25 години, с влизането в сила на Директивата за местообитанията, вторият стълб на Натура 2000 след Директивата за птиците, започва да работи наднационална мрежа за защита на природата на цял континент. Този акт дава възможност милиони квадратни километри от 27 000 места в Европа да бъдат свързани в най-голямата мрежа от защитени територии в света. Мрежата е възможност за България, тъй като доброто й прилагане осигурява високо качество на живота.

Природата на Европа е много красива и разнообразна, но континентът е най-гъсто населеният в света. Желанието всеки квадратен километър да бъде използван, поставя дори и най-труднодостъпните места в Европа под риск от свръхексплоатация Този натиск бързо води много от емблематичните видове на континента, като риса, средиземноморската костенурка или вълка, до ръба на оцеляването. Бързо развиващите се икономики на ЕС си дават сметка, че трябва да се вземат мерки, за да се запази, наред с растежа, и качеството на живота. Така преди 25 години е създадена Натура 2000 както първият финансов инструмент на ЕС за природозащита – програма LIFE.

Днес мрежата покрива 18% от сухоземната и 6% от морската територия на Европа и допринася както за опазването на видове, така и на ценни гори, реки и влажни зони. Затова Натура 2000 е масово поддържана от европейските граждани – през 2015 г. Европейската комисия проведе допиване за ефективността на мрежата и то се превърна в най-масовото проучване от този вид – над половин милион души участваха в него, за да заявят, че Натура 2000 трябва да бъде опазена и развивана.

Запазената природа на България й даде възможност да включи 34,46% от територията си в Натура 2000. Освен условие за опазването и устойчивото ползване на природните ресурси, мрежата осигури на страната ни потенциал за високо качество на живот, за опазване на традиционния поминък, както и стимул за развитие на иновативни бизнеси, които не се свързани с пряко и безвъзвратно експлоатиране на природен ресурс, а с устойчивото му ползване. Това позиционира България сред държавите, които може да се възползват от новаторските икономически тенденции в областта на зелената икономика, коментира Катерина Раковска, експерт по защитени територии във WWF.

Натура 2000 не е завършен проект, мрежата все още се развива и има още много работа за осигуряването на пълния й потенциал. За България това означава да има заповеди за хабитатните зони, да се бъде включена в Натура 2000 ключовата зона Рила-буфер, както и да се допълнят морските Натура зони, допълва Раковска.

До 29 септември се събират номинации за най-успешните европейски проекти с принос към Натура 2000. През 2016 г. българският проект „За Балкана и хората“, в който участва и WWF България, спечели в категорията „социално-икономически ползи“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1647 посещения

OFF

Последно качено » Новини