Календар

Новият общ устройствен план на Приморско е поредната стъпка към презастрояването на Южното Черноморие

Новият общ устройствен план на Приморско е поредната стъпка към презастрояването на Южното ЧерномориеКоалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ предупреждава, че в понеделник, 26 юни 2017 г. Висшият екологичен експертен съвет към Министерство на околната среда и водите може да разреши 2,5 пъти повече застрояване в района на Приморско. Тогава ще бъде обсъден проектът за нов Общ устройствен план на общината.

Ето какво е предвидено да се одобри на 26 юни:
- огромна рекреационна зона и курорт на дюните на Аркутино, северно от река Ропотамо;
- няколко квадратни километра застроени гори, югозападно от Маслен нос и доста навътре в брега;
- плътно застрояване около Защитена местност "Стамополу" от север, запад и юг;
- плътно застрояване на всичко около Китен и на север чак до Приморско (източно от пътя);
- нова вилна зона, северно от река Караагач с площта на сегашен Китен
- удвояване площта на вътрешните села в община Приморско.

Тук може да видите картата на сайта на екоминистерството:
http://www.mrrb.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/121b06204b67f4a223ced24468ac323c.pdf

Площите с хоризонтални райета са за ново застрояване:
ОК = курорт
ОС = ваканционни селища
ОВ = вили
ЖС = жилищна зона със средна височина
ЖМ = жилищна зона с малка височина
Ц = централна смесена зона
СМО = смесена многофункционална зона

Отделно има земеделски земи и гори с допустима промяна на предназначението.

Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че на територията на община Приморско се намират няколко защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000:
Комплекс Ропотамо, Ропотамо, Странджа:

BG0000208 „Босна“;
BG0000143 „Караагач“;
BG0002077 „Бакърлъка“;
BG0002041 „Комплекс Ропотамо“;
ВG0001001 „Ропотамо“;
BG0002040 „Странджа“;
BG0001007„Странджа“,


както и защитени територии по българското законодателство като резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Вельов вир”, защитена местност „Блатото Стамополу”, защитена местност „Мурватска река“, защитена местност „Беглик Таш-Ропотамо“, природна забележителност „Маслен нос”, природна забележителност „Пясъчни дюни ММЦ”, природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Перла”.

Всички те опазват изключително редки дюни, както и редки и застрашени растителни и животински видове, като лонгозни гори, бяла и жълта водна лилия, блатно кокиче, странджанска боровинка, шипобедрена и шипоопашата костенурка и други, които са и част от Червената книга.

Отрицателно решение на Висшия експертен екологичен съвет ще даде глътка въздух срещу презастрояването на Черноморието, припомнят от коалицията „За да остане природа в България“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

762 посещения

OFF

Последно качено » Новини