Календар

Новият член на “Граждани за Рила” - евродепутатът Давид Хамърщайн, е “шокиран и разочарован” от унищоженията в Натура зоните

“В Испания Натура 2000 е като печалба от лотарията!”

Някои от най-застрашените ни природни обекти бяха посетени през почивните дни от евродепутата от групата на Зелените в Европейския парламент г-н Давид Хамърщайн. Той дойде в страната по покана на природозащитната коалиция от екоорганизации, граждански групи, фирми и др. “За да остане природа в България”. Посетени бяха незаконният строеж на път и лифт в Рила, единственият в България Спасителен център за диви животни, намиращ се край Стара Загора и бе направена подробна обиколка на българското Черноморие с някои от най-драстичните случаи на нарушение и унищожение, като “Златна перла” на “Краш 2000” край с. Варвара, Поморийско езеро, Иракли, Камчийски пясъци и др.
Придружаващите лица бяха от “Граждани за Рила”, гражданска група “Да спасим Иракли”, Зелени Балкани, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и членове на инициативния комитет на новосформиращата се партия “Зелените”. Пътуването бе организирано и с подкрепата на Българска Фондация Биоразнообразие.

Веднага след кацането си евродепутатът посети изкопа на незаконната долна лифтена станция над Паничище и хижа Пионерска в Рила, докато по незаконния път дотам се забелязваха многобройните нови свличания на земна маса поради бързото изграждане и липсата на укрепителни съоръжения. При пристигането на място празнично почерпеният охранител грубо се опита да изгони групата и да забрани снимането, като при това заплаши, че ще повика полицията, управителите и др. Очевидно обаче присъствието на евродепутат може би разколеба извършителите на насилието от есента (когато природозащитници и чуждестранни журналисти насред мирна акция бяха внезапно оградени, грубо заплашвани и физически атакувани от въоръжена група мъже) да се качат отново и да повторят агресията. Веднага по пътя на връщане към групата две коли следяха групата до излизането й от региона.

На следващия ден в Стара Загора г-н Хамърщайн участва в среща и даде пресконференция по проблемите със замърсяването от ТЕЦ Марица-изток. Той информира участниците, че ЕК започва проверка в енергийния комплекс за спазването на европейските директиви.

На 3-тия ден от обиколката в Бургас бе проведена среща със заместник-кмета по екология г-жа Ивелина Василева и Инициативния комитет за защита на Бургаския залив, където местните хора подчертаха твърдата си позиция срещу изграждането му и споделиха за тоталната липса на информация от страна на правителството и институциите, че не е проведено обществено обсъждане, нито е извършен ОВОС, както и за крайно неизгодната икономическа страна на сделката.

По-късно същия ден при посещението си на незаконния строеж в местността Иракли и унищоженото корито и устие на река Вая г-н Хамърщайн разговаря с местен представител на сдружението на собствениците на земи в Иракли, който сподели изключителните трудности на българските собственици на земи в Натура 2000 от липсата на ясни правила и непреодолимите условия, поставяни от администрацията за кандидатстване по проекти. Г-н Хамърщайн цитира думите на собственици на земи в Натура 2000 в Испания, че тя е била за тях “като печалба от лотарията” и често е довеждала до населване на обезлюдени райони, тъй като програмата дава възможност за развитие на биоземеделие, алтернативен и еко-туризъм и други дейности, свързани с поддържането на и издържането от качествена и запазена дива природа. Той подчерта, че Натура 2000 работи като сертификат и марка за чистота и качество на продукцията за местните предприемачи. Същевременно той обясни, че това може да бъде ефективно при развиване на малък и среден местен природосъобразен бизнес, но не и при видяното масивно строителство с огромна леглова база, без градосустройствено планиране, инфраструктура и особено липса на канализация и пречиствателни системи.

Следващи точки от посещението му бяха Поморийско езеро, Камчийски пясъци и др., където зеленият евродепутат на място бе запознат с планирани и вече извършени проекти за строителство, замърсявания, образуване на сметища и други нарушения в защитените зони от европейската мрежа Натура 2000.

В края на българската си обиколка на пресконференция във Варна пред журналисти той категорично подчерта разочарованието си от установените груби нарушения и унищожения в европейската мрежа, като заяви, че ще представи подробен доклад по видяното на дирекциите и комисарите в Европейската комисия по околна среда и вътрешен ред. От направения оглед стана ясно, че нарушенията не са само към опазването на природата, но и към законността – национална и европейска. Нееднократно той спомена в срещите и изявленията си, че всички тези нарушения на европейското законодателство е много възможно да доведат до наказателни процедури, дела в Европейския съд, санкции за страната ни и възможно спиране на средства по фондовете.

Всичко това от своя страна ще бъде поето от нас, данъкоплатците, като ще ни струва не само директните финансови санкции, но и безвъзвратно унищожаване на уникалната ни природа, спиране на еврофондовете и твърде вероятно отклоняване на средствата към проекти, обслужващи незаконните обекти.


Снимки и материали могат да се намерят на: http://forthenature.org/gallery/mep_hammerstein_in_panichishte_-_may_1_2008

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2907 посещения

OFF

Последно качено » Новини