Календар

Правителството не санкционира нарушителите в случая с незаконното застрояване на Калиакра

Правителството не санкционира нарушителите в случая с незаконното застрояване на КалиакраПо повод изключително манипулативно изведения резултат от съдебното дело на Европейската комисия срещу България заради застрояването на Калиакра коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ настоява:

- Правителството да се съобрази с решението на Европейския съд в Люксембург, както и с препоръка 130/2007 на Бернската конвенция и да защити обществения интерес като предприеме незабавни конкретни действия за отстраняване на закононарушенията, установени от Европейския, без да се опитва да прави политически сделки в полза на частния интерес.

Законовите нарушения са свързани с одобряване на проекти за ветрогенератори и голф игрище,които са довели до унищожаване и увреждане на местообитания на птици, както и до повишен риск за птиците по техните миграционни пътища.

- Предприетите мерки да бъдат в съответствие с Решението на Европейския съд, а именно да доведат до възстановяване на степните местообитания, миграционните коридори и местата за хранене на гъски в ЗЗ „Калиакра“, които са увредени поради изграждане на ветрогенератори, както и да възстанови местообитанията на птиците в ЗЗ „Белите скали“, унищожени поради изграждане на голф игрище.

- Предприетите мерки да включват и демонтиране на ветрогенераторите, които са построени в нарушение на законодателството на ЕС, като единственият начин по който ще бъдат възстановени местата за хранене на зимуващите гъски и ще бъдат възстановени миграционните коридори на птиците.

Всички други мерки дори да са частично ефективни, са крайно недостатъчни и няма да доведат до фактическо отстраняване на значителните отрицателни последствия за застрашените видове, породени от нарушаването на закона и няма да са в съответствие със задълженото на държавата да защити обществения интерес и може да доведе до санкции от страна на ЕС.

Доколкото мерки, свързани с демонтаж на ветрогенератори поставя обаче финансов риск управляващите да плащат неустойки на частните фирми и да носят политическата отговорност за това, българското правителство е крайно неотстъпчиво и нежелаещо да приложи тези мерки. По този начин има риск българския данъкоплатец да поеме финансовата тежест за извършените от предни правителства нарушения на законодателството на ЕС.

- Настояваме да се потърси отговорност включително финансова от експертите по ОВОС изготвили екологичните оценки на проектите на Калиакра и от служителите, които са ги одобрили.

Разписаните от МОСВ минимални ограничения в защитената зона за местообитания „Комплекс Калиакра“ със заповедта от 28 юли 2017 г. гарантират единствено да няма бъдещо застрояване и разораване на строго защитените в Европейския съюз понто-сарматски степи в района на морския бряг на площ от 2 248 ха. Над 90% от тези територии са държавна и общинска собственост. Само за последните 10 години площта на тези изключително редки и застрашени местообитания,срещащи се основно в Приморска Добруджа, е намаляла с близо 16% и има реален риск те да бадът напълно унищожени през следващите години.

Разпространената от МОСВ информация, че в защитената зона Комплекс Калиакра ще бъде забранено земеделието в обработваемите земи (http://www5.moew.government.bg/?p=58069) стана една от причините настройване на местните хора срещу мрежата Натура 2000, предизвикване на неоснователни протести и отклоняване на общественото внимание от реалните виновници и проблеми на района. Така съществува риск да стане невъзможно предприемане на истински крайни мерки за решаване на проблема - разрушаване на незаконно построените ветрогенератори. Доколкото по време на протестите на 4 август 2017 г. и гражданите на Каварна нееднократно заявиха, че желаят ветрогенераторите в Натура 2000 зоната „Калиакра“ да бъдат премахнати, е редно правителството да преосмисли сегашната си позиция. Считаме, че създаването на антиевропейски настроения сред гражданите на България, не е и не може да бъде дело на българските институции и власти.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

548 посещения

OFF

Последно качено » Новини