Календар

Няма съгласие за втора кабинка!

Няма съгласие за втора кабинка! Коалиция "За да остане природа" остро възразява на изказването на Валери Симеонов след срещата, че е постигнат резултат и природозащитните сме се съгласили на втора кабинка. Нашите думи, че трябва да се разреши проблема с опашките са превратно изтълкувани и интерпретирани. Ние сме призвани да пазим природата и никога няма да се съгласим с предложения, които я унищожават и нарушават екологичното законодателство!

Заявяваме, че повече няма да участваме в никакви дискусии в МС и МОСВ, ако за тях не се води подробен стенографски протокол и че занапред както и до сега ще обжалваме в съда всяко решение, за което не са проведени задължителните по закон процедури за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост съгласно българското законодателство и европейските директиви. Очаквайте официалната ни позиция и бележки от срещата съвсем скоро.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

605 посещения

OFF

Последно качено » Новини