Календар

Предколедно се сече една от последните естествени крайречни гори до Казанлък

Предколедно се сече една от последните естествени крайречни гори до КазанлъкПродължават сечите на едни от най-застрашените типове гори не само в България, но и в Европа – крайречните. Поредният пример за унищожаване на такава гора е от Казанлък – сече се елшовата гора край Стара река, северно от града, алармират за WWF жители на Казанлък.

Изсичането на крайречните гори нанася непоправими щети върху речните екосистеми и техните обитатели. Особено вредно е изсичането на големите здрави дървета по протежение на реките, с което се увеличава риска от наводнения при поройни води.

Жителите на Казънлък вече няма да имат възможност да се наслаждават на елшовата гора, тъй като една от последните естествени крайречни гори в района е подложена на унищожение. Сечта продължава и в момента. Отсечени са над 300 големи и здрави дървета - елши, върби и тополи. Нито едно дърво не е маркирано, на мястото, където се сече, няма и информационна табела (указваща номера на позволителното за сеч, вида и интензивността на сечта, името на фирмата която сече, срока и т.н.), както изисква закона. Това буди основателни притеснения доколко сечта е законна.

Хората от Казанлък са против изсичането на крайречната гори и и питат - кому е нужно това и защо се прави? Вече са изпратили сигнал до РДГ Стара Загора, РИОСВ Стара Загора, ИАГ и очакват компетентните органи да направят проверка на място и да вземат мерки за запазване на каквото е останало от гората.

Изсичането на естествени крайречни гори като тази до Казанлък често се оправдава като мярка против наводнения. Всъщност е точно обратното, припомня WWF – подобни сечи създават много по-големи предпоставки за подобни бедствия. Ерозията на брега, която настъпва при липсата на укрепващи почвата корени, снижава бреговете на реката и улеснява разливането при ежегодното топене на снеговете. Липсата на дървета допринася и за ускоряване на водното течение при поройни дъждове, които зачестяват през последните години и всички сме свидетели на разрушителната им сила.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1527 посещения

OFF

Последно качено » Новини