Календар

Национална гражданска инициатива 'Да направим фермите за кожи история'

Национална гражданска инициатива 'Да направим фермите за кожи история'На 24.03.2018 г. в гр. София, на бул. Мария Луиза 58, бе учредена Национална гражданска инициатива за забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията с животни с цел добив на ценни кожи на територията на Република България, с Инициативен комитет в състав: д-р Мила Бобадова – ветеринарен лекар и собственик на клиники „Добро Хрумване“; Диляна Попова – актриса, дизайнер и модел; д-р Даниела Маринова – ветеринарен лекар, Габриела Пападопова – председател на сдружение „На Ти с природата“; Георги Челебиев - дизайнер и създател на блога Fork Fork Fork; Любомила Кривошиева – фондация „Дивите животни“, Петя Алтимирска – председател на сдружение „КАЖИ“.

Практиките, свързани с отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи, носят редица етични и екологични проблеми, както и сериозна вреда за качеството на живота на хората, имащи лошия късмет да живеят в близост до животновъдните обекти за добив на кожи.

От 2013 г. насам, на ръба на закона, на територията на България съществуват ферми, в които се отглеждат и убиват американски норки. В момента официално има три регистрирани такива ферми, като една от тях е с временно преустановена дейност. Другите две са действащи. В тях над 100 хиляди животни са убити само през миналата година, а капацитетът на фермите непрекъснато се увеличава.

Целта на Гражданската инициатива е да внесе в Народното събрание предложение за промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност и в Закона за защита на животните, за забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията с животни с цел добив на ценни кожи в Република България.

Националната гражданска инициатива е избрана като средство от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Законът допуска подписи в подкрепа на предложението да се събират в рамките на три месеца, на територията на цялата страна. Пунктове за подписи ще има в София и почти всички големи градове. Успоредно със събирането на подписи, ще се провежда и информационна кампания за влиянието на фермите за ценни кожи. След внасяне на подписката, законът изисква в три месечен срок народните представители да разгледат и гласуват предложението.

Сайт на Гражданската инициатива: https://ngi.caai.bg/

Фейсбук страница на Гражданската инициатива: https://web.facebook.com/dobiv.na.cenni.koji/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

636 посещения

OFF

Последно качено » Новини