Календар

Правителството иска да закрие санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейни води

Правителството иска да закрие санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейни водиТова е в нарушение на конституцията и европейските директиви, цели узаконяване на строежи и бъдещо строителство

Правителството иска да заличи санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейни води, като промени Закона за опазване на околната среда, предупреждава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Промените ще бъдат разгледани следобед на заседание на парламентарната Комисия по околна среда и води.

Природозащитниците намират тези поправки за лобистки и в ущърб на интереса на държавата. Те целят узаконяване на незаконни строежи в санитарно-охранителните зони и позволят строителство и добивни дейности в близост до източници на вода, които окончателно ще отровят земята и водата, където тя все още е запазена в България. Освен категорично необосновани от гледна точка интереса на гражданите, тези предложения са в крещящо нарушение с чл. 15 и чл. 55 на Конституцията.

Промените ще доведат до нарушение на чл. 7 от Рамковата директива за водите, защото до приемането на новите планове за управление на речните басейни България няма да е изпълнила изискването на чл. 7 ал.3: „Държавите-членки осигуряват и съответното опазване за водни обекти, определени с цел избягване влошаването на тяхното качество, в случай на намаляване нивото на пречистване, изискуемо за производството на питейна вода“.

Граждани вече започнаха да изпращат писма до парламентарната комисия по околна среда и води с искане да бъдат отхвърлени промените от параграфи 38-39 и след тях.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

582 посещения

OFF