Календар

Нелегалната търговия с хайвер заплашва есетрите по света

Нелегалната търговия с хайвер заплашва есетрите по светаБългария се нарежда на 5-о място по износ на култивиран хайвер за периода между 2010 и 2015 г.

Близо двадесет години след въвеждането на регулации върху търговията с есетри от Конвенцията за международна търговия със застрашените от изчезване видове (CITES), нелегалната продажба на техния хайвер продължава, сочи съвместно проучване на природозащитните организации WWF и TRAFFIC. Според доклада, озаглавен „Разбиране на глобалния пазар за хайвер“, тази незаконна дейност излага на сериозен риск и без това застрашените видове. Проучването е направено на база на официалните данни за износ и производство, декларирани към CITES, както и на реални проверки на пазарите в няколко ключови страни на потребление – Китай, Франция, Германия, Япония, Русия и САЩ.

Като основна причина документът изтъква недостатъците на системата за етикиране на хайвера, въведена от CITES. Проучването показва, че тя отсъства в редица страни - потребителки, което улеснява нелегалната търговия с див хайвер, както на вътрешния, така и на международния пазар. „Изследването показва, че непоследователността в дизайна, поставянето и качеството на етикетите представлява сериозен проблем и затруднява усилията на властите, производителите и потребителите да разпознават фалшивите етикети“, коментира един от авторите на проучването Хироми Шираиши.

Данните на CITES показват, че периода между 2010 и 2015 г. България влиза в топ 5 на държавите-износителки на хайвер, добиван в изкуствени условия. Произвеждайки повече от 2800 килограма в периода, страната ни се нарежда след Китай, Италия, Съединените щати и Азербайджан. Експертите са открили хайвер, деклариран с български произход и по време на физическите проучвания.

Изследването показва още, че за 15 години, от 2000 до 2015 г, пазарът на хайвер се е свил повече от половина – от 229 тона на 108 тона. Освен това, през 2015 г., 95% от декларираната световна търговия на хайвер е била от аквакултури. Този резултат не е учудващ, защото в периода влизат няколко забрани за добив на диви есетри. В България първата петгодишна забрана е въведена през 2012 г. и беше удължена до 2021 г. Незаконният добив на хайвер и месо от есетри обаче продължава.

Всичките 27 есетрови вида са записани в Червената книга на Международния съюз за защита на природата. А 16 от тях са критично застрашени. Това се дължи както на разрушената им естествена среда, така и на високите цени на хайвера, добит от диви есетри.

И в това изследване, както и в проведеното през 2011-2012 г., експертите са засекли незаконни практики, при които хайвер, произведен в рибна ферма, се продава като див, в заблуда на потребителите. В същото време се наблюдава и обратната тенденция – див хайвер бива предлаган като произведен във ферма, в опит за легализиране на продавания продукт. А това представлява непосредствена заплаха за дивите есетри в световен мащаб.

„България и Румъния имат изключителна отговорност за опазването на есетрите, защото нашият участък на Дунав е единствената река в ЕС, където все още има размножаващи се популации на 4 есетрови вида. В същото време бракониерството и унищожаването на тяхната естествена среда продължава“, каза Екатерина Войнова, проектен ръководител на „Живот за дунавските есетри“ във WWF България. „Затова работим както с рибарите, така и с отговорните институции, за да спрем незаконния улов“.

WWF и TRAFFIC призовават за активни действия на национално и международно ниво за проследяване произхода на рибата и разкриването на местата, където се извършват бракониерства и нелегална търговия. Двете организации настояват държавите да въведат и да следят за спазването на CITES регулациите на вътрешния пазар, което да превърне пазара на хайвер в открит и прозрачен.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1784 посещения

OFF

Последно качено » Новини