Календар

Върховен административен съд: Строителството на нови ски писти и инфраструктура в националните паркове като Пирин противоречи на закона

Върховен административен съд:  Строителството на нови ски писти и инфраструктура в националните паркове като Пирин противоречи на закона Съдът отмени промените в плана за управление на Национален парк Пирин, заради които десетки хиляди граждани протестираха месеци наред

София, 30 юли 2018 г. – Върховният административен съд отмени на първа инстанция решението на правителството от декември 2017 г. за промени в действащия план за управление на Национален парк Пирин, които отвориха за застрояване до 48% от парка. Делото беше заведено от представители на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Решението на съда е в унисон с европейските директиви. То показва, че гражданите са били прави да излизат месеци наред на многохилядни протести в защита на Национален парк Пирин в над 50 града в България и по света.

Какво се казва в решението на съда?

- Строителството на нови ски писти и прилежащата към тях инфраструктура противоречи на режима на територията по чл. 21 на Закона за защитените територии. Т.е. няма как да строят ски курорти в националните паркове.

- Строителството на водохващания без посочване, че са само за питейни нужди, противоречи на режима на територията, определен от чл. 21 от Закона за защитените територии.

- Преди промените в плана за управление на Национален парк Пирин да бъдат приети от Министерски съвет през декември 2017 г., те е трябвало да бъдат подложени на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, каквито обаче не са били направени. Това се налага, защото те засягат защитени зони и трябва да се приложи европейската Директива за екологична оценка.

Правителството може да обжалва на втора инстанция това решение на съда в 14-дневен срок, но това би било скандално, припомнят природозащитниците.

Това е второто дело тази година, което коалицията „За да остане природа в България“ печели в защита на Национален парк Пирин. През април 2018 г. съдът отмени решение на министъра на околната среда и водите от март 2017 г. актуализацията на плана за управление на Национален парк Пирин да не се подлага на екологична оценка и оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с границите на парка. Промените във въпросната актуализация предвиждат 12,5 пъти повече застрояване спрямо първоначалния план за управление и сечи върху 60% от територията на националния парк. Делото ще се гледа на втора инстанция през септември 2018 г.

Повече информация:

Сегашното решение на съда е на:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/967828fa6df6795dc22582ac0023c479?OpenDocument

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

11126 посещения

OFF

Последно качено » Новини