Календар

WWF със стъпка напред в опазването на горите

 WWF със стъпка напред в опазването на горитеСофия беше домакин на глобална среща на международната организация за устойчиво стопанисване на горите FSC

Горите са дом на всеки 8 от 10 сухоземни вида. В същото време те са и едни от най-уязвимите екосистеми в световен мащаб. Двадесет процента от Амазонските джунгли, например, са изчезнали само за последния половин век, сочат данните от доклада на WWF „Жива планета 2018“, публикуван във вторник.

За щастие, в България са оцелели безценни вековни гори, съхраняващи уникални растителни и животински видове. Голяма част от тях обаче не попадат в защитени територии, което означава, че не се ползват с висока степен на закрила. Затова природозащитната организация WWF работи за проучването и сертифицирането на българските гори, които покриват една трета от територията на страната ни.

От 2002 г. насам WWF популяризира в България най-строгия международен стандарт за устойчиво управление на горите FSC (Forest Stewardship Council). Причината е, че той насърчава икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и интересите на местното население, като същевременно се опазва и околната среда и биоразнообразието.

В тази връзка между 30 октомври и 1 ноември 2018 г. в София се проведе глобална среща на международната организация за устойчиво стопанисване на горите FSC. Домакин на форума, в който се включиха 33 представители на FSC от 25 държави, беше именно WWF България.

„Срещата е огромно признание за постиженията на страната ни за прилагането на световната система за горска сертификация FSC. Днес близо 1 500 000 ха или почти 40 % от горите у нас са сертифицирани по FSC. Над 400 компании в дървопреработвателния бранш изпълняват изискванията на сертификата. А от август 2017 г. във всички гори в България повсеместно се прилага национален стандарт за горска сертификация по FSC. Това нареди страната ни сред първите в Европа и света“, коментира Нели Дончева, ръководител на отдел „Гори“ във WWF България.

Форумът беше посветен на дискусии върху напредъка в разработването на националните стандарти и тяхното прилагане в отделните държави. „В страните с по-висок жизнен стандарт търсенето на продукти с логото на FSC е по-голямо. Стандартът обаче има огромно значение и за развиващите се държави, тъй като гарантира на техните компании билет за европейските пазари,“ казва Илия Осепашвили, отговорник по одобряването на FSC стандарта.

Добиващото все по-голяма популярност в световен мащаб лого отваря нови възможности за компаниите, сред които добър имидж, достъп до различни пазари и по-високи изкупни цени. За тази цел на срещата се дискутира и възможността за облекчаване процеса по сертификация на дребните собственици и бизнеси, за които е много трудно да отговорят на изискванията на стандарта.

Освен това от август стартира нова процедура за сертифициране на екосистемни услуги от горите. „Обикновено свързваме гората с дървесината, която добиваме от нея. Но тя всъщност е много повече от това. Тя ни осигурява достъп до чист въздух, предпазва ни от наводнения и е дом на разнообразни животински и растителни видове. Да не забравяме и че за мнозина гората е любимо място за рекреация. А много хора, например в тропиците, зависят от нея дори за прехраната си,“ обяснява Петра Вестерлаан, експерт по екосистемните услуги.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1496 посещения

OFF

Последно качено » Новини