Календар

Започва делото за нарушения при санитарни сечи в Национален парк 'Пирин'

Започва делото за нарушения при санитарни сечи в Национален парк 'Пирин'София, 2 юли - WWF България заведе дело срещу министерството на околната среда и водите за нарушения при провеждане на сечи на територията на Национален парк "Пирин". Под предлог, че се извършва санитарна сеч, в парка се допускат премахване на дървета в нарушение на Закона за защитените територии. Първото заседание по делото ще се проведе на 3 юли в Административен съд - София.

Сечите в националния парк са следващата заплаха за Пирин след плановете за застрояване. WWF алармира, че санитарните сечи често са допускани без необходимата законова предпоставка - да е наличен риск за цялостното съществуване на горските екосистеми на територията на парка. Документите за съгласуване на сечите оставят впечатление, че министерството не си дава сметка къде се сече - не разграничава чисто лесовъдските подходи, приложими за останалите горски територии, но несъвместими с целите на опазване на националните паркове.

"За да коригираме тази порочна практика, заведохме дело срещу едно такова разрешение за санитарна сеч в националния парк", казва Добромир Добринов от WWF. "Докато делото тече обаче установихме второ такова разрешение, без никаква промяна в мотивите за издаването му. Надяваме ако спечелим делото, да създадем ясен прецедент за промяна на тези порочни практики", допълва Добринов.

Притеснително е, че прегледа на подобни разрешения за сечи от последните години показва много разрешения и значителни добиви от горите на националния парк, извършвани в нарушение на закона за защитените територии. Става ясно, че се сече на различни места на територията на парка. Някои сечи са в стари гори - едни от най-старите иглолистни гори в България са в Пирин. Повечето сечи обхващат дървета до 100 години от видовете бял бор, смърч, бяла мура. Някои от сечите са в близост до ски писти.

В обжалването WWF посочва, че всички сечи са в нарушение и на плана за управление на парка, поставящ условие при повреди под 5% от запаса на насажденията да не се извършват санитарни дейности. В случая обаче за всички места, където ще се сече, е извършено нарушение.

Целта на делото е да се промени порочната практика и то да има хоризонтален ефект, който да допринесе за опазена, естествена, дива природа във всички национални паркове.

WWF припомня, че първостепенните цели на националните паркове са: поддържане на разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите. Всички причини, обичайно изброявани като водещи до повреждане на дървета в парка като ветровали, ветроломи, снеголоми снеговали и корояди, коренова гъба и тн, и свързаното с това съхнене на някои дървета, са естествен процес. Няма как да пазим дивата природа, ако не опазваме естествените процеси, които протичат в нея. Премахването на повредени дървета в парковете трябва да се прави само там, където те създават опасност за посетители или вече изградена инфраструктура.

Туристическият поток, сечите, строителството на ски инфраструктура, съчетани с климатичните промени вече са оказали сериозен негативен ефект върху дивата природа на Национален парк "Пирин". А той пази ценно природно богатство, което изчезва много бързо в цял свят. Последиците от тази загуба в световен мащаб са драматични и България не може да си позволи допълнително увредена природа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2372 посещения

OFF

Последно качено » Новини